Jernbanemagasinet banner
Mai 2015

Omfattende oppussing

Jernbaneverket har satt i gang et omfattende program for bygninger med moderniseringsbehov. Etter ett år begynner endringene å synes – og merkes!

TAR TAK: Eiendomsforvalter Per Olav Nilsen kan vise fram flere gode eksempler på istandsatte bygninger i sitt område det siste året. Lauve stasjon (t.h.) ved Larvik er ett av dem.Foto: Arne Danielsen
TAR TAK: Eiendomsforvalter Per Olav Nilsen kan vise fram flere gode eksempler på istandsatte bygninger i sitt område det siste året. Lauve stasjon (t.h.) ved Larvik er ett av dem.Foto: Arne Danielsen

Ved omorganiseringen av Jernbaneverket for ett år siden, ble det laget en egen eiendomsenhet i trafikk- og markedsdivisjonen. Bygningsmassen som etaten rår over var i stort forfall, og nådde sjelden opp i kampen om vedlikeholdsmidlene. Jernbaneverket ønsket å gjøre eiendomsforvaltningen mer profesjonell. Løsningen ble å opprette en egen enhet med dette som ansvarsområde.

Lauve stasjon på Vestfoldbanen er blant dem som nå er løftet fram i lyset. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Blir møtt med glede

Per Olav Nilsen er eiendomsforvalter for bygg på strekningen Asker-Stavanger, og Vestfoldbanen med tilhørende sidebaner. Han forteller at behovet for oppussing og modernisering har vært stort, og at det finnes en tydelig målsetting om å heve standarden for ansatte ute på stasjoneringsstedene.
– Derfor er det inspirerende for oss å bli møtt med den gleden og det engasjementet vi opplever når vi kommer til et stasjoneringssted med nyheten om at det skal pusses opp og moderniseres. Det er mye å ta tak i, og vi har fortsatt en lang vei å gå før alt er på stell. Men jobben er i full gang, sier Nilsen.

«Bygninger skal enten være i skikkelig stand, eller så skal de rives.»

1 100 bygninger
Jernbaneverket eier om lag 1 100 bygninger langs sporet. I området som Per Olav Nilsen er satt til å forvalte, er det en bygningsmasse på drøyt 300 hus av ulike slag. Alt fra stasjoner, lokstaller og godshus til mindre bygninger.
  – Vår strategi er at bygninger det er behov for, skal settes i skikkelig stand slik at de kan vedlikeholdes videre med normal innsats. Ellers skal de rives. Ingen er tjent med bygninger som står og råtner. Det er skjemmende og gir et dårlig inntrykk, sier Nilsen.
  I tillegg finnes det en særskilt kategori av bygninger som er underlagt en eller annen form for vern.
  – Jernbaneverket er satt til å ivareta sin egen historie, og mange bygninger er en del av kulturarven fra jernbanens barndom. Jernbanebygninger er også ofte knyttet til identiteten på tettstedene de ligger i, sier Nilsen.

Oppgradering av Lauve
En bygning med sterk identitet er Lauve stasjon, mellom Sandefjord og Larvik på Vestfoldbanen. Jernbanearkitekt Balthazar Langes stasjonsbygning fra 1881 hadde lenge vært overlatt til en kummerlig og halvglemt tilværelse med gjenspikrede vinduer og nedtaggete veggflater. Det siste persontoget stoppet på Lauve i 1978, og derfor ønsket Jernbaneverket å rive både stasjonsbygning og godshus. Gjennom flere år engasjerte både lokalsamfunn og historielag seg i kampen om å beholde bygningene. Til slutt kom Larvik kommune med et pålegg til Jernbaneverket om at stasjonen skulle settes i stand. Snart legges siste hånd på verket. Til sammen har oppgraderingen av Lauve stasjon kostet rundt 1,5 millioner kroner. Da er alt av rør og elektriske anlegg totalfornyet, og de to leilighetene innvendig er pusset opp med kjøkken og nye bad.
  – Når vi koster på stasjonen så mye penger, må vi også sørge for at den er bruk. Derfor har vi nå skrevet leiekontrakter på begge leilighetene. I løpet av 10 år vil investeringen være nedbetalt, forteller Nilsen.

 

  
Har budsjett på 70 millioner

Andre steder kan vente seg liknende opprusting som Lauve. Noen stasjoner får midler fra Jernbaneverkets budsjett for vernede bygninger, mens Lauve er satt i stand etter lokalt pålegg.
  Leder for stasjonsenheten i Jernbaneverket, Sefrid Jakobsen, forteller at de følger samme strategi for hele landet. Årets budsjett til denne typen aktiviteter er på cirka 70 millioner kroner.
  – Arbeidet med å kartlegge tilstanden på bygningene våre er godt gang. Vi håper at vi løpet av de nærmeste åra skal klare å få til en fornuftig forvaltning av disse jernbanebygningene, sier Jakobsen.

«Jeg hadde aldri trodd noe slikt skulle skje etter mine 40 år på jernbanen.»
Edmund Birkeland, tilstandskontrollør

Sira stasjon på Sørlandsbanen er en stasjon med en rekke bygninger av ulik art, alle er nå satt i stand og er i full bruk. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>
Komplett på Sira

Sira stasjon i Vest-Agder er en komplett stasjon med en rekke bygninger for ulike formål. Stasjonen er også forgreningsstasjon for den 17 kilometer lange sidelinjen til Flekkefjord, en strekning som nå er fredet og dermed har fått ny aktualitet som museumsbane. Nå er hele stasjonen pusset opp og satt i tidsmessig stand, noe de ansatte på stedet er glade for.
  – Vi var ikke så godt vant, og trodde aldri noe slikt kunne skje, sier Edmund Birkeland.
  Han er tilstandskontrollør, og har 40 års fartstid i jernbanen. Det meste av tiden har han arbeidet med utgangspunkt på Sira.
  For første gang har de ansatte med Sira som oppmøtested fått fasiliteter som de fleste tar for gitt. I stasjonsbygningen er det nå tidsmessige spiserom, moderne kjøkken, garderobe med vaskemaskin, tørketrommel og tørkeskap, dusj og gode sanitærforhold.
  – Aldri før har det vært mulig å dusje på arbeidsplassen etter en lang arbeidsdag på sporet, eller å få vasket og tørket arbeidstøyet. Slikt måtte vi gjøre hjemme, og derfor merkes forskjellen så godt, sier Birkeland.
  Han får støtte fra de nyutdannede banemontørene Eskil Raaen og Morten Jåsund.
  – Det har blitt en annen glede ved det å dra på jobb om morgenen, nå som vi har fått skikkelige arbeidsforhold. Lyse og trivelige lokaler med gode fasiliteter skaper trivsel, smiler de to.

FAKTA
Istandsetting av Sira stasjon

Stasjonsbygning 

 • Spiserom, kjøkken og kontorer er modernisert og malt 
 • Garderobe, dusj og vaskerom er modernisert og malt
 • Bedre ventilasjon 
 • Ny inngang uten trapp til venterom

Lokstall

 • Hele bygningen er skrapet og malt
 • 220 glassruter er tatt ut, overhalt og satt inn igjen 
 • Spiserom og kjøkken er modernisert og malt
 • Garderober, dusj og vaskerom er modernisert og malt 
 • Overnattingsrom er modernisert og malt

Elektrobygninger 

 • Nytt tak 
 • Bygninger er skrapet og malt 
 • Bedre ventilasjon 
 • Nytt vaskerom 
 • Verksted er modernisert og malt