Jernbanemagasinet banner
Mai 2015

Dette skjer i 2015

Planene for året er klare. For første gang på lenge har Jernbaneverket fått et budsjett som gjør det mulig å hente inn på vedlikeholdsetterslepet, som er anslått til å ligge på rundt 17 milliarder kroner.

Illustrasjon: Berit Sømme
Illustrasjon: Berit Sømme

Bergensbanen

 • Arna – Bergen: nytt løp i Ulriken tunnel
 • Dale – Arna: drenering, vannsikring og sikring av sideterreng 
 • Bulken – Bolstadøyri: etter- og sikringsarbeid etter storflom oktober 2014
 • Voss – Arna: utskifting av kontaktledningsmaster, ny ledning på delstrekninger
 • Finse – Myrdal: is- og vannsikringsarbeid 
 • Haugastøl – Myrdal: fornyelse av snøoverbygg
 • Hokksund – Hønefoss – Geilo: tiltak mot solslyng 
 • Ål – Hol: rassikringsarbeid i Sangelia fullføres
 • Geilo – Ustaoset: utskifting av skinner på delstrekning 
 • Trolldalen – Flå: utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
 • Bergheim st.: ny sporveksel 
 • Ål st.: nytt togvarmeanlegg 
 • Roa – Hønefoss – Ål: forebygging av kontaktledningsfeil 
 • Nesbyen – Gol: skinnesliping

Gjøvikbanen

 • Jaren – Bleiken: kjøring av ballastrenseverk 
 • Jaren – Gjøvik: svillebytte på delstrekninger og dreneringstiltak 
 • Gjøvikbanen: utskifting av stålbruer med betongbruer 
 • Jaren – Gjøvik: bedre strømforsyning
 • Varingskollen hp: ny plattform

Randsfjordbanen

 • Døvikfoss bru ved Åmot: brufornyelse, sandblåsing og maling 
 • Bjerke bru (over Sokna ved Ask): brufornyelse, sandblåsing og maling
 • Tyristrand st.: oppgradering av sporveksel
 • Hønefoss – Hen: sporarbeid av hensyn til godstrafikken

Sørlandsbanen

 • Egersund – Sandnes: nytt kontaktledningsanlegg med autotrafosystem 
 • Egersund – Sandnes: drenering og kantrensing
 • Nordagutu – Nelaug: skinnebytte på delstrekninger
 • Helleland – Egersund: ­ skinnebytte på delstrekninger 
 • Tunnelene Fedog, Voilås, Sira, Bakke og Bjødnetødna: utskifting av sviller og/eller skinner 
 • Bru over Gjerstadelva ved ­Gjerstad: utskifting av brusviller 
 • Bru over Nessundet ved Oggevatn: sandblåsing og maling 
 • Bruene over Brufossen og ­Tovdalselva ved Herefoss: nye brusviller 
 • Saggrenda, Øysteinstul og Skorstøl st.: nye sviller i spor 2
 • Steinberg st.: ny overgangsbru og nye plattformer 
 • Hokksund st.: tiltak i forbindelse med prøveordning på Steinberg

Numedalsbanen 

 • Svene – Flesberg: nye sviller

Vestfoldbanen

 • Holm – Nykirke: 14 km dobbeltspor ferdig høsten 2016 
 • Farriseidet – Porsgrunn: 22 km dobbeltspor ferdig sommeren 2018
 • Bru over Lågen i Larvik: brufornyelse
 • Drammen – Larvik: svillebytte på delstrekninger og utskifting av sporvekseldeler

Østfoldbanen 

 • Oslo S – Ski: nytt dobbeltspor (Follobanen pågår for fullt) 
 • Sarpsborg – Berg: ballastrensing
 • Berg – Kornsjø: forberedende ballastrensing 
 • Østre linje: nytt felleseuropeisk ­signalsystem ERTMS 
 • Østre linje Ski-Mysen: bruvedlikehold og utskifting av kontaktledningsmaster

Drammenbanen

 • Skøyen St.: utskifting av sporveksler og sporkryss 
 • Oslotunnelen og Skøyen st.: utskifting av tungepartier i sporveksler inkl. nye drivmaskiner
 • Oslotunnelen og Skøyen st.: signalteknisk arbeid og bedre sporvekselvarmeanlegg 
 • Lysaker – Etterstad: nytt høyspenningsanlegg 
 • Skøyen st.: utskifting av signalkabler 
 • Skøyen st.: signalarbeid mot jordfeil i anlegget (seksjonering)
 • Lysaker – Høvik: nye Høvik stasjon og fornyet Stabekk stasjon tas i bruk i desember 
 • Lysaker – Høvik: totalfornyelse av spor og anlegg langs gamle Drammenbanen

Spikkestadbanen 

 • Bru over Skithegga mellom Heggedal og Røyken skal skiftes ut

Hovedbanen 

 • Oslo S – Bryn, Brynsbakken: totalfornyelse 
 • Godstogsporet Loenga – Alnabru: sporarbeid og utskifting av bru 
 • Alnabru godsterminal: sporfornyelse samt utskifting og rehabilitering av sporveksler 
 • Frogner – Jessheim st.: masseutskifting i spor 1 
 • Eidsvoll st.: masseutskifting i spor 4 
 • Lodalen, Bryn, Lørenskog og Strømmen st: utskifting av sporvekselsviller

Gardermobanen 

 • Gardermoen st.: kapasitetsøkende tiltak for terminal 2 
 • Gardermoen st., plattform 1: oppgradering av belysning, dekke, monitorer og tak

Rørosbanen 

 • Atna – Tynset: svillebytte på flere strekninger 
 • Elverum – Støren: utskifting av stikkrenner 
 • Røros – Støren: utskifting av stålbruer med betongbruer 
 • Hamar – Støren: reparasjon og vedlikeholdsarbeid på bruer 
 • Hamar – Støren: svillebytte på kryssingsspor
 • Røros – Støren: rassikringsarbeid i Gauldalen 
 • Elverum – Rudstad: utskifting av Storsand veisikringsanlegg

Solørbanen

 • Elverum: utbedring av sidespor til Vestmo tømmerterminal 
 • Kongsvinger – Elverum: svillebytte på mindre partier
 • Arneberg: utskifting av veisikringsanlegg

Dovrebanen 

 • Hundorp – Sjoa: ballastrensing på hele strekningen 
 • Fåvang – Kvam: nye føringsveier og signalkabler
 • Tretten – Dovre: utskifting av stikkrenner
 • Fåberg – Dovre: fornyelse av dreneringsanlegg 
 • Drivstua – Berkåk: fornyelse av dreneringsanlegg 
 • Gudbrandsdalen: flomsikring av elver og bekkeløp samt tiltak mot ekstremvær 
 • Brennhaug – Dovre: skinnebytte
 • Oppdal – Fagerhaug: utskifting av skinner og sviller 
 • Støren – Trondheim: utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
 • Garli – Støren (Soknedalen): rassikringstiltak
 • Fåberg –Trondheim: tiltak mot solslyng 
 • Fåberg – Trondheim: fjellsikringstiltak og svillebytte på flere stasjoner

Dovrebanen sør for Lillehammer

 • Langset – Kleverud: 17 km dobbeltspor åpnes i oktober 
 • Rudshøgda – Brøttum: ballastrensing fullføres
 • Brøttum – Lillehammer: oppstart ballastrensing 
 • Åretta elv ved Lillehammer: omfattende sikringsarbeid mot flom
 • Ottestad – Lillehammer: skinnebytte på delstrekninger 
 • Rassikring i skjæringer og tunneler

Meråkerbanen 

 • Utskifting av skinner på delstrekninger

Nordlandsbanen 

 • Hell – Værnes: nytt dobbeltspor, ny bru over Stjørdalselva og ny sporplan på Hell stasjon, ferdig 2017 
 • Steinkjer – Bodø: forsterkning av løsmassefyllinger 
 • Steinkjer – Bodø: rassikrings- og dreneringstiltak på delstrekninger 
 • Grong – Mosjøen: rehabilitering av betongbruer 
 • Fauske – Bodø: bygging av holdeplass ved Tverlandet åpnes august 2015 
 • Bodø st.: nytt togvarmeanlegg

Ofotbanen 

 • Narvik – Bjørnfjell: utskifting av skinner og sviller på delstrekninger 
 • Narvik – Bjørnfjell: fornyelse av snøoverbygg 
 • Rombak st.: forlengelse av kryssingsspor åpnes høsten 2015
 • Narvik st.: fornyelse av spor 2 
 • Narvik – Bjørnfjell: fornyelse av fjernledning

Øvrige tiltak 

 • Bygningsvedlikehold på stasjoner, lokomotivstaller, kontorbygninger og lagre 
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigningsforhold, parkering m.m.
 • Skogrydding på flere delstrekning­er og tiltak for å hemme ettervekst på strekninger som er ryddet for skog 
 • Generelle kontroller, mindre ­reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger