Mai 2015

 • Et tragisk kapittel

  «Byggingen av Nordlandsbanen, på strekningen mellom Mosjøen og Tysfjord, står fram som det mest tragiske kapitlet i norsk jernbanehistorie.»

 • Imponerande utan monogram

  Mange trur nok at brua i Kleven er den ­lengste steinkvelvbrua på Bergensbanen. Men brua over Strandaelva har ei spennvidd på 42 meter, som er tolv meter lenger.

 • Omfattende oppussing

  Jernbaneverket har satt i gang et omfattende program for bygninger med moderniseringsbehov. Etter ett år begynner endringene å synes – og merkes!

 • Den gordiske jernbaneknuten

  Planleggingen av det nye åtte-ni kilometer lange dobbeltsporet fra Drammen gjennom Kobbervikdalen skal løse en solid gordisk jernbaneknute. Men planleggingsleder Sverre Lerbak er optimist.

 • Glemte krigshelter

  – Folk som jobbet på jernbanen var en eneste stor sammensvergelse mot den tyske okkupasjonsmakten! Erklæringen kommer fra krigs­historiker Ragnar Ulstein (95), som har gitt ut et en rekke bøker om det norske motstandsarbeidet under andre verdenskrig.

 • Maersk valgte Drammen

  Verdens største rederi på konteinertrafikk til sjøs satser på Holmen i Drammen. Årsak: Her er det enkelt å laste om til tog. Nå skal Jernbaneverket legge forholdene enda bedre til rette for godsutveksling mellom båt og bane.

 • Dette skjer i 2015

  Planene for året er klare. For første gang på lenge har Jernbaneverket fått et budsjett som gjør det mulig å hente inn på vedlikeholdsetterslepet, som er anslått til å ligge på rundt 17 milliarder kroner.

 • Starten på en ny tid

  Økningen i vedlikeholdsbudsjettene gjør det mulig å tenke nytt i planleggingen. Hele strekninger kan fornyes for å få en raskere og mer samlet nytte. Planene for kommende års innsats spikres før sommeren, men opptrappingen skjer allerede i år.

 • Europamesteren

  Jernbanemagasinets jury har kåret Østerrike til europamester i jernbane. Storbritannia er hakk i hel. Norge er inne blant topp 10.