Jernbanemagasinet banner
Juni 2016

Europa tar bølgen

Det norske systemet som er utviklet for å spare strøm på tog, vekker nå stor interesse i Europa. EU vil innføre det i alle land.

SAMLING I MADRID: Fra høyre Hans-Erik Fogh, Banedanmark, Bart van der Spiegel, Infrabel, Terje Stømer, Jernbaneverket Energi, Lars Johansson, Trafikverket, Juha-Matti Vilppo, Liikennevirasto, Ralph Luijt, Vivens og Adrian Peter, SBB. Foto: Øystein Grue

Dyre Martin Gulbrandsen
i Jernbaneverket har ansvar for teknologien som avregner togenes strømforbruk over store deler av Europa, en jernbanesuksess som vekker internasjonal oppsikt.
    Alle sparer strøm og tjener penger.
    Nå banker de store jernbanelandene på døren til partnerskapet Eress, hvor Gulbrandsen er direktør: 150 deltagere fra 16 europeiske land – i tillegg til Japan og Korea – var nylig samlet i på Eress Forum i Madrid. Dette er en rekordstor oppslutning om den årlige konferansen om energi til tog. 

Sju land er med
Erex er en norsk IT-løsning og en metode for å samle inn, sortere, validere og avregne energiforbruk. Hvert femte minutt leses gps-basert informasjon om strømforbruk av på alle tog i de syv medlemslandene Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Belgia, Sveits og Norge.
    Jernbanen i Europa lever fortsatt opp til karakteristikken «nasjonale forsvarsverk». Men når EU om ikke lenge gjør den norskutviklede metoden for å måle og avregne energiforbruk på tog obligatorisk, vil konservative fagmiljøer i jernbaneverk og togselskap i hele EU-området følge etter de nordiske land, som i 2007 begynte å bruke Erex.

FAKTA 

Eress

Europeisk partnerskap for avregning av jernbane energi. Eress er en non-profit organisasjon like eid av partnerne: Det finske FTA, Trafikverket i Sverige, Banedanmark. belgiske Infrabel, sveitsiske SBB, Vivens fra Nederland og Jernbaneverket.

Erex

Europeisk system for avregning av energiforbruk på tog. Erex eies av partnerskapet Eress.

NSB viser vei
Ved å ta i bruk Erex sparer togselskapene store summer hvert år. Og NSB viser vei:
    I 2015 kuttet NSB energiutgiftene med 10 millioner kroner takket være nye tog fullpakket med teknologi og programvare. Sammen med energibevisste lokførere reduseres utgiftene både under kjøring og når tog står parkert.

VEIVISER: Lokfører Jan Borgar Strømmen og NSB går foran andre europeiske togoperatører og bruker teknologi og dataprogram-løsninger til å kutte energiforbruket. Foto: Øystein Grue

Rullende kraftverk
Vi er om bord i et av NSBs nye Flirt-tog på Eidsvoll stasjon. Lokfører Jan Borgar Strømmen har gjennom nettbrettet raskt oversikt over alt han må vite før han kan starte dagens rute mot Skien. Blant -appene på brettet ligger «Min energi», dataprogrammet gir lokføren tilbakemelding om han kjører energieffektivt.
    – Det gjelder å ha rask akselerasjon opp mot en gitt marsjfart og holde farten med minst mulig motorkraft frem til nedbremsing. Når vi bruker motorbrems, fungerer toget som et rullende kraftverk og leverer strøm tilbake i strømnettet, forklarer Jan Borgar Strømmen.
    Etter hver tur får lokfører en tilbakemelding i forhold til gjennomsnittlig energiforbruk på ruten de har kjørt.  

Sparer og selger strøm
– Vi ser at andelen tilbakematet strøm øker voldsomt hvert år, opplyser Gulbrandsen.
– For hver megawatt får vi tilbake mer enn 20 prosent tilbakemating i snitt. Dette er energi som togselskapene får betalt for og som vi selger videre i jernbanens strømsystem, forklarer han og bruker den bratte Brynsbakken gjennom Gamlebyen som eksempel: Når togene benytter motorbrems ned til Oslo S, produserer de strøm som tog mot Lillestrøm benytter. 

STORT: Martin Gulbrandsen er ansvarlig for utvikling og daglig drift av teknologien som nå har vind i seilene over hele Europa. Foto: Øystein Grue

Veldig stort potensial
På spørsmål om hvilket potensial han mener Erex har, svarer Dyre Martin Gulbrandsen kort: – Veldig stort!
    EU kommisjonen er nemlig spesielt begeistret for prosjekter og teknologi over landegrenser, slik Erex er.  Eress-landenes filosofi sammenfaller med EUs målsetting om å få jernbanen til å fungere mest mulig effektivt – uten at ulike nasjoners jernbanetekniske løsninger hindrer handel og samhandel. Det nye EU-lovverket gjør at samtlige land om kort tid må følge etter de nordiske landene. Energimåling og mer effektiv energiutnyttelse er eksempel på et område hvor det er lett å hente ut -gevinst av investeringer i programvare og teknologi som bygges inn i moderne gods- og persontog.