Jernbanemagasinet banner
Juni 2015

Døren på gløtt for Ålgårdbanen

Klar linje som venter på å tas i bruk. Kan det skje? Kan toget gå igjen? Ålgårdbuen holder pusten. For aldri har drømmen vært nærmere enn nå.

HÅPER: Elisabeth Tjetland i Ålgårdbanens Venner håper at sønnens generasjon kan ta toget til Ålgård. Her er hun på Figgjo der togsett står utstilt til minne om Ålgårdbanen.Foto: Jan Inge Haga
HÅPER: Elisabeth Tjetland i Ålgårdbanens Venner håper at sønnens generasjon kan ta toget til Ålgård. Her er hun på Figgjo der togsett står utstilt til minne om Ålgårdbanen.Foto: Jan Inge Haga

– Gjenåpning av Ålgårdbanen? Toget?? Neeeei. Det blir altfor dyrt!
  Det er beskjeden innbyggerne i Gjesdal har fått i en årrekke. Gjenåpning av Ålgårdbanen har bare vært en fjern drøm. En ønskedrøm, et luftslott. Foreningen Ålgårdbanens Venner har aldri gitt opp. Aktive medlemmer har holdt saken varm, organisert dresinløp på skinnene for familier og hatt en aktiv nettside. Men heller ikke venneforeningen har helt trodd på muligheten for gjenåpning. Ikke før en ordfører i Gjesdal tok saken på alvor.

Optimistiske
  – Det blir for dyrt, har folk alltid sagt. Hva vil det si, tenkte vi politikere. Hva koster det egentlig? Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) i Gjesdal kommune var lei av alt snakket. Sammen med de andre politikerne ville han ha tallene på bordet. Bare da kunne de se hvor reelt dette var.
  Og nettopp prislappen spurte han og de andre Gjesdal-partiene Jernbaneverket om. Etter en tilstands- og kostnadsvurdering konkluderte Jernbaneverket med at en gjenåpning vil koste rundt 750 millioner kroner. Prisen forutsetter at underbygningen kan brukes som den er, men grøfter og stikkrenner må renses, kulverter og bruer må på plass for å fjerne planoverganger, og spor og pukk må skiftes ut. I tillegg må det bygges nytt signalanlegg, tre nye holdeplasser og ett til to kryssingsspor.
  – Oi, er det ikke dyrere, tenkte vi. Ryfast og alle de andre store veiprosjektene er jo mye, mye dyrere. Vi ble plutselig veldig optimistiske etter dette, minnes ordfører Fjeldsbø.

12 kilometer natur
Det er vår på Ålgård. Gresset blir grønnere og lufta varmere. Tettstedet i Gjesdal kommune ligger et kvarters kjøretur fra Sandnes. For en generasjons tid siden gikk toget opp hit. Et koselig lokaltog ned til byen og videre mot Stavanger eller Jæren. Folk pendlet. Eller reiste på lørdagshandel. Skoleelevene tok morgentoget. Dette kan igjen bli en del av kommunebildet for innbyggerne i området.
  Trond Egil Aasen Bøe er leder i Ålgårdbanens Venner. Han er også lokfører på Jærbanen og svært interessert i jernbanehistorie. Med dresin trør han seg nedover toglinja.
  – Opprinnelig ble Ålgårdbanen bygget som første byggetrinn til Sørlandsbanen. Dermed var den også i stand til å ta imot store tog. Interne diskusjoner om trasévalg gjorde at det til slutt ble Jærbanen som ble starten på togreisen til Kristiansand. Underbygningen er god nok som den er i dag.


Overkommelig
– Det eneste som må til for å få banen opp å gå igjen, er et lite lag med pukk og nye skinner. Det er en helt overkommelig jobb som blir gjort med jevne mellomrom på alle baner, mener Aasen Bøe.
  Han har med seg konduktør Elisabeth Tjetland, også hun er med i venneforeningen til Ålgårdbanen.
  – Jeg bor selv her oppe på Ålgård, og jeg skjønner jo hva det hadde betydd for oss som bor her. Mange sitter i lange køer for å kjøre på jobb. Tenk om vi kunne hoppet på toget i stedet!
  Hun trør nedover togsporet sammen med Aasen Bøe. Til høyre følger Figgjoelva etter i samme tempo. En tursti slynger seg nedover og gamle skilt fra en operativ Ålgårdbane står fortsatt plassert godt synlig i sporet.
  – Ja, vi tar noen dugnader her av og til. Vi prøver å holde det fint og ryddig, sier Aasen Bøe.

Da blir det fest
I dag er alle partiene i samarbeidskommunene Sandnes og Gjesdal aktivt med i planene. Både næringslivet og kommunene spytter i penger til et mulighetsstudie som skal fastslå hva som må gjøres for å få banen brukbar igjen.
  – Slik jeg ser det, har vi kommet mange steg framover. Saken er løftet fra et drømmeprosjekt til noe vi begynner å vente på. Stortinget har ikke bevilget penger ennå, men det er sagt at Ålgårdbanen skal planlegges samtidig som dobbeltsporet til Nærbø.
  Kongeparken-sjef og egenerklært lekemester, Håkon Lund, ser utover sporet. Selv er han ikke i tvil. Vil folket det nok, ja, da blir det tog på Ålgård.
  – All logikk tilsier at vi skal få dette til. Innbyggerne ønsker det, politikerne er med og næringslivet er med. Da bør dette gå. Klarer vi det, så blir det gratis inngang i Kongeparken på åpningsdagen! Det kan jeg garantere her og nå.
  Også ordfører Frode Fjeldsbø har åpningsfesten i tankene. I 2024 er det 100 år siden Ålgårdbanen åpnet.
  – Ålgårdbanen åpner når dobbeltsporet til Nærbø er klart. 2024 er et godt år. Da blir det fest på Ålgård!

FAKTA

Ålgårdbanen

  • Sidelinje til Jærbanen i Rogaland 
  • 12 km lang fra Ganddal i Sandnes til Ålgård i Gjesdal.
  • Åpnet 1924.
  • Lagt ned 1988.
  •  På Figgjo stoppested, som nå er blitt museum, kan en om sommeren leie seg dresin og sykle til Ålgård.
  • I 2008 ønsket bydelsutvalget på Figgjo å fjerne jernbanespor på Ålgårdbanen, dette ble stoppet av Jernbaneverket som er eier av sporet.

 

Ingen bestilling
Jernbaneverket kan ikke planlegge Ålgårdbanen før det foreligger en konkret bestilling fra Samferdselsdepartementet. Det opplyser Lars Rugtvedt, planlegger i Jernbaneverket.
  – Omfanget av en eventuell gjenåpning av Ålgårdbanen bør vurderes nærmere før man går videre med prosjektet. Jernbaneverket er bedt om å planlegge dobbeltspor på Jærbanen – fra Sandnes til Nærbø. Vi skal også vurdere strekningen videre til Egersund i løpet av 2015. I den forbindelse skal vi også gjøre vurderinger knyttet til Ålgårdbanen, sier Rugtvedt.

Tror du at Ålgårdbanen kan åpne igjen?

Stine Julie Winås (23), Oslo
  – Jeg reiser ikke med buss. Jeg synes det er tungvint med alle stoppene hele tiden. Jeg kjører bil til jobb, men ville mye heller tatt toget. Da hadde vi sluppet rushtrafikken, og Ålgård hadde blitt mer urban.

Pål Varhaug (24), Ålgård
  – Jeg vil ha toget tilbake! Det hadde betydd enormt mye for skoleelever og studenter. I tillegg ville det ha økt verdien på boligene her oppe. Toget er absolutt noe for framtiden her på Ålgård.

Margareth Lunnøy (62), Sandnes
  – Før i tiden bodde jeg på Ganddal. Du kan tro det var koselig da toget kjørte forbi. I dag er jeg på tur på Ålgård, og jeg skulle gjerne tatt toget i stedet for å kjøre. Det ville jo vært herlig for de som bor her oppe, og det hadde hjulpet enormt på den belastede trafikken. Jeg håper de får det til!

Torunn Gystad (32), Ålgård
  – Det ville vært fantastisk for alle de som står i kø hver dag. Selv ville jeg mye heller tatt toget enn bussen. Buss er så ustabilt, mens toget alltid går på faste tider. Jeg har ikke helt troen på at de åpner den igjen. Jeg har hørt snakk om Ålgårdbanen alltid, men det skjer aldri noe. Det er alltid noe annet som er viktigere.