Jernbanemagasinet banner
Februar 2015

Tar pulsen på elva

De snorkler rundt og registrerer fisk og gyteplasser i ei elv i Bergen – på oppdrag for Jernbaneverket. Storelva er Hordalands beste lakseelv og skal fortsatt være det når Arna stasjon er utvidet.

FANGST: Disse tre lakse-småtassene sprellet vilt og viste med all tydelighet at de var misfornøyde med situasjonen. De ble raskt satt ut igjen.Foto: Anne Mette Storvik
FANGST: Disse tre lakse-småtassene sprellet vilt og viste med all tydelighet at de var misfornøyde med situasjonen. De ble raskt satt ut igjen.Foto: Anne Mette Storvik

Det er i forbindelse med byggingen av ny Ulriken-tunnel at elvekulverten under Arna stasjon både skal forlenges og utvides. Og arbeidet må for all del ikke ødelegge for fiskebestanden i lakseelva.
  – Jeg vil rose prosjektledelsen som tar miljøansvaret så seriøst. Denne kartleggingen av fisk og gyteplasser var ikke pålagt av miljømyndighetene, men Jernbaneverket valgte likevel å gjennomføre den, sier miljørådgiver Silja Oda Solheimslid, som er innleid fra Cowi AS.
  Samme type undersøkelse skal gjøres når anleggsarbeidet er ferdig, for å se om fisken trives like godt i ettertid.
  – Vi har brukt 30 år på å bygge opp elva igjen. Det har vært masse jobb, men det er jo givende å se at den er full av liv, sier Kenneth Halland, styremedlem i Arna Sportsfiskarlag. Han er en av flere som kommer bort for å prate med dykkerne og miljørådgiveren mens undersøkelsen pågår.

 


Stort og smått
Biologene Håkon Gregersen og Erik Heibo fra firmaet Sweco lar seg flyte, snorklende, med strømmen korte strekninger av gangen. Underveis teller de fisk, flokker med yngel og gytesteder. For hver strekning blir funnene behørig ført i pennen av miljørådgiveren som følger med fra bredden. Etter registreringen tas også yngel opp ved hjelp av el-fiske og måles. På den måten vet man hvor de forskjellige årsklassene oppholder seg.
  – Pussig nok hadde flere av smålaksene vi tok opp sopp på seg. Soppangrep skyldes vanligvis at fisken har det for trangt, eller er stressa. Kanskje det har sammenheng med flommen som har vært? undrer Gregersen.
  – Den elektriske strømmen fra el-fisket kan skade store fisker, så vi prøver å holde oss unna dem, understreker Heibo. Han forteller at det lønner seg å ha tette vadebukser når man driver strømfiske – ellers kan man selv få smake elektrisiteten…

Mye liv
– Jeg så en som var SÅ stor! brøler Heibo, i et forsøk på å overdøve elva. Lengden han måler opp med hendene, ville fått en pasjonert laksefisker til å bli lettere desperat.
  Vannstanden er høy etter den kraftige nedbøren. Både stor laks, ørret og mengder av yngel blir sett, så framtiden til fiskebestanden er lys. Spesielt positivt er funnet av mange gytegroper.
  – Laksen er kresen med hensyn til hvor den vil legge eggene sine. Det må være riktig dimensjon på grusen, og mellomrommet mellom steinene har også mye å si. Vi kaster ut en ramme i elva på tilfeldige steder og kartlegger så kvaliteten på elvebunnen innenfor ramma– sett fra laksens synspunkt, smiler Heibo.

 

«Vi har brukt 30 år på å bygge opp elva igjen. Det har vært
masse jobb, men det er jo ­givende å se at den er full av liv.»

Kenneth Halland, styremedlem i Arna Sportsfiskarlag

Mulige utfordringer
– Vi har registrert at vannet er mer påvirket av tungmetaller ovenfor anleggsområdet vårt, enn nedenfor. Dette tyder på utslipp lengre oppe, forteller miljørådgiveren. En bekk som munner ut i utløpet av Storelva fører med seg mye jord og leire som kommer fra et mottak for masse lengre oppe, sies det av lokalkjente.
  – Det er viktig at den nederste kulpen ikke forstyrres, og vi anbefaler at det bygges terskler i bunnen av den renoverte kulverten. Da kan laksen hvile mens den svømmer oppover, konstaterer Gregersen.
  Kort tid før undersøkelsen ble det funnet en død laks, over en meter lang, i elva, men dette er helt normalt i følge biologen.
  – Når laksen har kjempet seg opp elva og gytt, er det en del som er så medtatte at de dør, forteller Heibo.

Framtidsrettet
Den omtalte kulverten dekker omtrent 125 meter av Storelva, og slutter helt nede ved Øyrane Torg kjøpesenter. Jernbaneverket ønsker å forlenge den fordi det er behov for plassen oppå når Arna stasjon skal fornyes og utvides.
  – I forbindelse med reguleringsplanen stilte NVE krav om å dimensjonere kulverten etter de store flommene som vi kan vente oss mer av i fremtiden. Dette betyr at kulverten også skal utvides i høyden. I tillegg skal det bygges sikring langs elvebreddene mot stasjonsområdet for å hindre erosjon og ustabil grunn. Samlet sett vil de nye tiltakene i Storelva både bidra til en økt sikkerhet og et bedre miljø for fremtiden, sier en fornøyd miljørådgiver.