Jernbanemagasinet banner
Februar 2015

Tallenes tale

Jernbanen står fremdeles for en stor andel av godstransporten på de lengste pendlene mellom sør og nord. Det er tøffere konkurranse på kortere distanser, samt inn og ut av landet.

Illustrasjon: Marius Hole / REDINK
Illustrasjon: Marius Hole / REDINK

Fordeling mellom transportmidler 2011–2013

Denne oversikten viser transportmengder i tonn fordelt på jernbane, lastebil og skip på forbindelser der det går jernbane. Baneandelen er størst på Oslo–Narvik og Oslo–Bodø med henholdsvis 92 og 79 prosent.

KILDE: Transportøkonomisk institutt(TØI).

Klikk på bildet for større versjon

Stor fisketransport med tog (2013)

Dette kartet viser hvordan fersk laks og ørret i hovedsak transporteres i Norge med ulike transportmidler. Selv om mye fersk fisk transporteres med bil, går store mengder fersk laks og ørret mellom Narvik og Alnabru via Sverige med tog. I fjor utgjorde denne transporten 127 000 tonn netto, en tidobling siden starten i 1994. Også en del andre typer fersk fisk transport­eres med tog. Noe laks og ørret går også på andre jernbanelinjer.

KILDE: Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi ved Universitet i Bodø og Transportutvikling AS i Narvik.

 Klikk på bildet for større versjon

92 prosent av godstrafikken mellom Oslo og Narvik går med tog.

På strekningen Oslo–Bodø er jernbaneandelen 79 prosent.

Togandelen er om lag 50 prosent på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Helgeland.

Kombitrafikkens utvikling 2001–2014

Kombitrafikken på bane ble i 2001–2008 fordoblet. Siden den gang er vol­umet på jernbane målt i ­antall TEU (20 fots ­konteinere) gått ned – helt til i fjor da trafikken igjen økte noe.

KILDE: Transportøkonomisk institutt(TØI).