Jernbanemagasinet banner
Februar 2015

Steiner i løse lufta

«Å bære eller ikke bære». Det var spørsmålet under byggingen av den lengste steinhvelvsbrua (84 meter) på det norske jernbanenettet.

ORKLA BRU  // Byggeår: 1916 //  Hvor: DOVREBANENFoto: Anders B. Wilse/ Norsk Jernbanemuseum
ORKLA BRU // Byggeår: 1916 // Hvor: DOVREBANENFoto: Anders B. Wilse/ Norsk Jernbanemuseum

En historie fortalt av ingeniør Egil Prydz forteller om spenningen og usikkerheten som rådde den dagen i 1914 da hvelvstillaset på Orkla bru skulle senkes. Et stort antall tilskuere var møtt fram. Prydz plasserte seg selv midt ute på hvelvbuen for å organisere arbeidet.
  En gammel mann skulle ha ropt til ham: «Skal du stå der ute»? «Javisst», svarte Prydz. «Da er det nok siste gang jeg ser deg. For steinan kan ikke henge i løse lufta»! Spørsmålet om historien er sann eller ikke, skal vi ikke hefte oss ved. Uavhengig av sin sannhetsgehalt, om tilropet var skjemt eller alvor, gir historien et godt bilde av hvilke tanker folk gjorde seg. At denne steinkolossen skulle stå ved egen hjelp virket naturstridig på folk uten innsyn i tidens ingeniørteknologi. Men hvelvet ble stående. Prydz likeså. Ingeniørene visste hva de gjorde.

Tekst og bilde er sakset fra Magne Fugelsøys «Landsverneplan for jernbanen», bok 2. Boka kan bestilles fra Norsk Jernbanemuseum.