Jernbanemagasinet banner
Februar 2015

Buss for tog

For å kunne vedlikeholde og forbedre jernbanen raskt og effektivt, blir det noen lange stengninger også i år. Her er en liste over de ti lengste periodene med buss for tog.

SVEISEN BANE:  Dobbeltsporet ved Mjøsa skal tas i bruk i høst. Men først må den nye strekningen kobles sammen med den gamle i begge ender; ved Langset i sør og Kleverud i nord. Slikt tar tid, og i mens blir det buss for tog.Foto: Øystein Grue
SVEISEN BANE: Dobbeltsporet ved Mjøsa skal tas i bruk i høst. Men først må den nye strekningen kobles sammen med den gamle i begge ender; ved Langset i sør og Kleverud i nord. Slikt tar tid, og i mens blir det buss for tog.Foto: Øystein Grue

La ikke stengning av baner for vedlikehold og fornyelse komme overraskende på. Alle planlagte stengninger er lagt inn i ruteplanen. Her er en oversikt over de aller lengste.
  Det aller lengste bruddet er på Jærbanen hvor det ikke vil gå tog mellom Stavanger og Bryne over en periode på fem uker. Unn­taket er at det skal ­lages ­tid­sluker for godstog til terminalen på Ganddal.

Nytt dobbeltspor
Høsten 2015 er tiden for å ta i bruk det nye dobbeltsporet fra Langset til Kleverud ved Mjøsa. De siste arbeidene her berører eksisterende spor på Dovrebanen i begge ender. Dette innebærer en del arbeid som det er satt av 23 døgn til. Samtidig som strekningen Eidsvoll-Hamar må holde stengt for dette arbeidet, stenges også Hamar-Dombås for å ta den siste sjauen etter flommene i 2011, 2013 og i fjor. Under flommen i 2013 ble det som kjent påvist skader på cirka 300 steder på Dovrebanen sør for Dombås.

Blir bedre
De fleste synes det er kjedelig med buss for tog, men mange og lange stengninger er tegn på to ting: For det første at det er stort behov for vedlikehold og fornyelse. Det andre er at nå blir det gjort. Og etterpå blir det litt bedre.

De lengste stengingene i 2015

Tidsrom

Bane

Strekning

Arbeid som skal utføres

30.03-06.04

 Østfoldbanen

Langhus-Rygge/Mysen

Innleggelse av kulvert, signalarbeider, bruarbeider, sporarbeider.

13.06-20.07

 Jærbanen

Stavanger-Bryne

Signalarbeider, arbeider med kontaktledningen, Kvelluren bru (i regi av Statens vegvesen), plattformforlengelser på Øksnevadporten og Klepp. Buss for tog Stavanger-Bryne. Godstog slippes inn til Ganddal.

 29.06-10.08

 Østre linje

Ski-Rakkestad (Sarpsborg)

Totalbrudd i forbindelse med bygging og idriftsettelse av signal- og sikringsanlegget ERTMS. Togene snus på Ski.

 04.07-14.07

 Vestfoldbanen

Sandefjord-Skien

Ny jernbanebru Larvik, signalarbeider, nytt dobbeltspor Larvik-Porsgrunn.

 06.07-02.08

 Hovedbanen

 Oslo S-Bryn

Dreneringstiltak og bytte av bruer. Det blir vurdert om det er mulig å kjøre lokaltog på godstogsporet. Samtidig gjennomføres rutinemessige kontroller av komponenter og andre mindre vedlikeholdsoppgaver.

 06.07-19.07

Hovedbanen

Lørenskog-Lillestrøm

  Idriftssettelse av full ATC. Samtidig gjennomføres rutinemessige kontroller av komponenter og andre mindre vedlikeholdsoppgaver.

 11.07-19.07

 Nordlandsbanen

Grong-Mosjøen

  Rehabilitering av trau i betongbruer, reparasjon av kantdragere/rekkverk/kjeglemurer og kulverter.

 18.07-02.08

 Drammenbanen

Oslo S-Lysaker

Bytte av signalkabler, drivmaskiner og ni sporveksler på Skøyen og åtte tungepartier i sporveksler på Nationaltheatret. 03.08-17.08 Spikkestadbanen Hele banen Utbedring av bru ved Moserud mellom Heggedal og Spikkestad. Samtidig gjennomføres rutinemessige kontroller av komponenter og andre mindre vedlikeholdsoppgaver.

 26.09-19.10

 Dovrebanen

Eidsvoll-Dombås

Innkobling av nytt dobbeltspor langs Mjøsa, sprengningsarbeider, forberedende renseverk, KL- arbeider, nytt spor Harpe jernbanebru, skinnebytte Otta–Sel, renseverk på strekningene Tretten-Losna og Vinstra-Kvam, innlegging av betongbru Sel st., flomsikring på strekningen Øyer-Dombås og vegetasjonsrydding.