Februar 2015

 • Buss for tog

  For å kunne vedlikeholde og forbedre jernbanen raskt og effektivt, blir det noen lange stengninger også i år. Her er en liste over de ti lengste periodene med buss for tog.

 • Tar pulsen på elva

  De snorkler rundt og registrerer fisk og gyteplasser i ei elv i Bergen – på oppdrag for Jernbaneverket. Storelva er Hordalands beste lakseelv og skal fortsatt være det når Arna stasjon er utvidet.

 • Steiner i løse lufta

  «Å bære eller ikke bære». Det var spørsmålet under byggingen av den lengste steinhvelvsbrua (84 meter) på det norske jernbanenettet.

 • Kan stå ferdig i 2024

  Med et stramt løp basert på statlig regulering kan Ringeriksbanen påbegynnes i 2019 og stå ferdig i 2024 – akkurat som samferdselsministeren ønsker.

 • Slik må det satses

  Etter å ha jobbet med gods på bane i flere tiår, mener Bjørn Kanstad å ha resepten for å lykkes. Han ønsker seg et jernbanesystem som snur seg rundt og finner løsninger, men også en systematisk utbedring avinfrastrukturen for å gjøre godstoget mer konkurransedyktig.

 • Gi full gass

  Jernbaneverket har presentert en rekke tiltak som skal bedre situasjonen for godstogselskapene på kort sikt. For å styrke konkurransekraften til toget på lang sikt, kreves tiltak som får kjøretiden ned og lengden på togene opp.

 • Tallenes tale

  Jernbanen står fremdeles for en stor andel av godstransporten på de lengste pendlene mellom sør og nord. Det er tøffere konkurranse på kortere distanser, samt inn og ut av landet.

 • Gods må løftes

  – Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps, sier Else Marie Marskar. Hun leder arbeidet med den store godsanalysen i Norge.