Jernbanemagasinet banner
Desember 2016

Plass til mer gods

11. desember blir en merkedag for jernbaneterminalen på Holmen i Drammen.

Foto: Nils J. Maudal

For i det hele tatt
å komme fram over Drammen stasjon med både persontog og godstog, var det nødvendig med en større opprusting av sporene til Holmen. Dessuten var det en sikkerhetsmessig utfordring at godstog og veitrafikk opererte i samme plan. Særlig var det utfordrende ettersom toget bakket­ ned på Holmen.
    Etter en nesten to år lang anleggsperiode er det ettertrykkelig historie. Nå kan godstogene kjøre med lokomotivet foran både ned på Holmen og opp igjen. Dessuten er det bygd en kulvert for biltrafikken, og det er satt opp gjerder mot jernbanen.
    Mens det tidligere kunne kjøres toglengder på opp til 280 meter til Holmen, tåler det nye jernbaneanlegget toglengder på 576 meter. Eller sagt på en annen måte, det kan kjøres tog med 18 vogner og lokomotiv.

Flere tog – mindre heft
Dessuten blir det lagt opp til ti avganger tur/retur om dagen nå fordi godstoget vil legge beslag på mindre kapasitet på sporet mellom Holmen og Sundland enn det gjorde før.
    I anleggsperioden er det lagt 2 700 meter med nytt spor og bygd ni sporveksler. Det er laget et sporområde med fem spor for bilvogner og to adkomstspor. Her på Holmen skal det kunne lastes så vel biler – og dem er det mange av! – som konteinere, stykkgods og såkalt prosjektgods.
    Når siste finpuss er foretatt, er det lagt ned arbeid og materialer for godt over 350 millioner­ kroner på Holmen. Tilbake­betalingen til samfunnet vil bestå i at mer gods skal gå på sjø og bane i stedet for på vei.