Jernbanemagasinet banner
Desember 2016

Avslutning

Nå nærmer det seg avslutningen. Jernbaneverket er inne i siste driftsmåned. Fra 1. januar 2017 er vi historie.I en slik sammenheng
er det lov å mimre litt. I denne utgaven av Jernbanemagasinet, som er den siste som utgis i Jernbaneverkets regi, har jeg fått lov til nettopp det. Sammen med min forgjenger Steinar Killi har vi sett tilbake på det som har vært – både av sorger og gleder, oppturer og nedturer. En ting er vi enige om – det har vært en eventyrlig reise.

Jernbaneverket har gått fra å være en organisasjon med svært begrensede ressurser til å bli en virksomhet som har fått muskler til å prege samfunnsutviklingen. Budsjettene har hatt en enorm vekst, og det er tverrpolitisk enighet om betydningen av å satse på jernbane.

Denne gode trenden er det viktig å ta vare på.  Det er jeg overbevist om at det ligger til rette for når virksomheten fra nyttår videreføres gjennom Jernbanedirektoratet og Bane NOR, som begge får nye virkemidler for å utvikle en stadig bedre jernbane.

Også for Jernbanemagasinet blir det for­andringer. Bladet vil fra nyttår bli overført til Jern­banedirektoratet, og skal utvikles til å bli et sektormagasin som favner hele jernbane­sektoren. Det betyr at den redaksjonelle profilen må endres noe, og målet er at alle i sektoren vil bidra til stoff slik at bladet blir interessant for stadig flere lesere. Slik kan bladet også bli noe av limet mellom de nye organisasjonene.

Jeg vil takke alle for samarbeidet i og rundt Jernbaneverket, og samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!