Jernbanemagasinet banner
Desember 2015

Satser på gods

Den svenske godstransportøren Green Cargo satser på det norske markedet sammen med flere norske samarbeidspartnere.

 

– Vi har valgt en strategi som sier at det er bra med samarbeid, men det skal være på kommersielle vilkår. Kommersielle vilkår inkluderer pris, kapasitet og kvalitet, det er det som er avgjørende, sier Björn Thunqvist, som arbeider med forretnings- og markedsutvikling i Green Cargo AB. 
  Tidligere hadde Green Cargo samarbeidskontrakt som operatør med enkeltstående speditører. Et eksempel på måten samarbeidet utføres på nå, er at det foregår kjøp og salg av tjenester begge veier. Som for eksempel med Rail Terminal Drammen (H. Strøm AS): 
  – De kjøper transport av oss, og vi kjøper terminal-tjenester av dem. Det er to forskjellige saker, men det holder vi orden på. Det samme er tilfelle med CargoNet og Cargolink – vi kjøper og selger tjenester av hverandre. Det er forretningene som sådan som avgjør samarbeidsformen. Målet er at alle jobber til kundens beste, forklarer Thunqvist, som synes logistikken for dem nå fungerer bedre i Norge.
  Etter reforhandlinger og ny struktur ser han også langt mer optimistisk på økonomien i videre ekspansjon i Norge.
  – Vi har fått ned kostnadene, også på den måten vi selv transporterer. Vi hadde en litt feil struktur på hvordan vi kjørte togene til og fra Norge tidligere. Vi har tatt ned antallet tog, men samtidig økt volumene. Men det er mer å gjøre på markedssiden for oss her. Det er gods å hente, slår Björn Thunqvist fast.

Björn Thunqvist, forretnings- og markeds­utvikler i Green Cargo. Foto: Arvid Bårdstu

Partnerne. I Norge kjøper Green Cargo tjenester av RailCombi, et datterselskap av CargoNet, for skifting på Alnabru. RailCombi trekker også vognene som skal til Møller Bil på Lillestrøm. Rail Terminal Drammen, Grenland Rail og Rail Logistics Norway er andre som leverer tjenester som er viktige for å få flyt og lønnsomhet i logistikken.
  – Grenland Rail utfører skifting og drar vogner både på korte og litt lengre strekninger. Rail Logistics Norway, et lite firma i Drammen, holder orden på materiellet vårt i Norge og står for transportstyringen. Rail Terminal Drammen organiserer biltransportene og forhandler fram dem, og de tar hånd om toalettpapir, tørkepapir og annet hygienepapir som skal leveres helt ut i den enkelte butikk. Når kundene deres har kampanje på slike papirprodukter, blir volumene tre- og firedoblet. Men de virker fornøyde med den tjenesten vi sammen leverer, framfor alt i Norge, sier Thunqvist.

Det er mer å gjøre på markedssiden for oss i Norge. Det er gods å hente.

Bjørn Thunqvist

Nødvendige tjenester. Arild Ekelund Hansen i Rail -Log-istics Norway (RLN) er også sikker på at det er nødvendig for Green Cargo å kunne kjøpe disse tjenestene i Norge for å lykkes.
  – Vi får inn togliste fra Green Cargo hver natt. Så er det vår jobb å lage en skifteinstruks for RailCombi, som tar imot toget på Alnabru. Skifteinstruksen forteller hvor de enkelte enhetene skal hen videre. Konteinere går videre med CargoNets og Cargolinks tog til Trondheim, Stavanger og Bergen. Varene som skal til Narvik er ikke innom Alnabru, men skiftes inn i tog i Hallsberg, forklarer Ekelund Hansen. 
  Når vogner og konteinere forsvinner ut til alle kanter i Norge, er det RLNs oppgave å ha orden på hvor de til enhver tid befinner seg og sørge for at de blir sendt tilbake. Det er også dette selskapet som sørger for hensettingsspor for vognene når de kommer inn igjen.
  – Vognene til Drammen blir losset hos Rail Terminal Drammen. Disse varene blir kjørt med bil til Kristiansand, Arendal og Haugesund.  Det er Rail Terminal Drammen som booker plass til vogner og konteinere hos Cargolink og CargoNet, mens vi holder orden på vognlogistikken, forteller Ekelund Hansen. 
  Når Green Cargo skal ha skiftet tog i Drammen eller trukket vogner til for eksempel Hønefoss, er det Grenland Rail som gjør den jobben. Med andre ord er det tre forholdsvis små selskap som sammen sørger for knirke-fri logistikk til kunden har fått varen. 
  RLN bedrer også retningsbalansen ved å kjøpe en rekke togfrakter av Green Cargo fra Hønefoss til for eksempel Narvik og Örebro med sviller fra Spenncon Rail.

Langveis. Green Cargo henter en del av godset «utaskjærs». Fra Italia kommer for eksempel matvarer og keramiske fliser, fra Tyskland bildeler til Møller Bil-konsernet, fra Østerrike trevarer og jernbanemateriell.
  – Vi kjører treelementer som benyttes i byggingen av forskjellige offentlige bygninger i Trondheim, Narvik og Hønefoss fra Østerrike. Vi hadde en testkjøring i sommer som gikk veldig fint. Nå skal vi kjøre mer enn 100 store vogner for dette formålet, sier Thunqvist om Green Cargos bidrag til blant annet det som vil bli Europas største prosjekt i massivtre, ved studentbyen på Moholt i Trondheim. 

Logistikk i praksis: Slik havner hygienepapir av merkene Katrin, Serla og Lambi fra fabrikkene i Mariestad og Kvillsfors i en butikkhylle nær deg. Green Cargo tar på seg oppdraget med frakt fra fabrikk til butikk. Men for at operasjonen skal bli vellykket, kjøper de tjenester av  RailCombi på Alnabru og av Grenland Rail, Rail Logistics Norway og Rail Terminal Drammen i Drammen.  Slik blir norske landeveier spart for 6 000 semitrailere i år.

FAKTA

Vognlast

Tradisjonelle, lukkede godsvogner finnes i mange varianter

En 4-akslet vogn rommer 230-245 m³

Har plass til inntil 220 paller, som tilsvarer 3,2 semitrailere eller 6-7 20 fots konteinere (TEU) per vogn

Inntil 63,5 tonns nyttelast

Svært konkurransedyktig mot lastebil når vogna fylles med tunge varer i bunnen og lettere varer på toppen

Avhengig av god fyllingsgrad både på tur og retur

Egner seg best til import/eksport

Krever skifting/banegård

Få terminaler i Norge er skreddersydd for vognlast i dag