Desember 2015

 • Nær Europa-toppen

  Det er kanskje ikke helt til å tro, men tallenes tale er klar: Persontogene er blant de mest punktlige i Europa. Norge ligger på linje med Sveits!

 • Leder på sporet

  Under Elisabeth Engers ledelse er bevilgningene til jernbane nær firedoblet. Nå reiser hun rundt med eget tog for å snakke med og lytte til ansatte.

 • Trønderbanen i startgropa

  En elektrifisert Trønderbane vil spare miljøet for 12 300 tonn CO2 hvert år og gi banen et løft med nye, fine tog. Prosjektet er ­kostnadsberegnet til tre milliarder kroner.

 • «Sikkerhet er noe som skapes»

  Ansatte i Jernbaneverket snakker om sikkerhet på en helt annen måte enn før. – Vi er sikre på at det har skjedd en reell og positiv kulturendring, sier Jens Rolfsen i Safetec. Han har gått sikkerhetskulturen i Jernbaneverket etter i sømmene.

 • Satser på gods

  Den svenske godstransportøren Green Cargo satser på det norske markedet sammen med flere norske samarbeidspartnere.

 • Nye signaler

  En viktig milepæl for norsk jernbane er passert: Jernbaneverket har i år fått godkjent to typer nye signalanlegg.

 • Tog i nettverk

  Ny jernbanetunnel og nye jernbanestasjoner foreslås i et i Oslo-nettverk der tog, metro, trikk og buss spiller sammen.