Jernbanemagasinet banner
August 2015

Rimeligere jernbane

Studenter ved NTNU i Trondheim vil få en nøkkelrolle når Jernbaneverket tar i bruk 3 D. Det gir raskere planlegging og ti prosent rimeligere jernbane.

3D på brett: Marie Totland og Petter Cornelius Eiken utdannes som superbrukere på 3D-prosjektering. Med en iPad og en projektor er de to godt i gang. Foto: Øystein Grue.

«Kjempegøy!» «Inspirerende!» «Konkret og spennende!»
  Marie Totland og Petter Cornelius Eiken er fulle av begeistring etter årets sommerjobb. De er to av studentene som nå er tilbake som andreårs sivilingeniørstudenter ved NTNU Trondheim. Her kan de få muligheten til å lære opp årets førsteklassinger – og neste års sommerjobbkandidater– i 3D-prosjektering av fremtidas jernbane i Norge. Slik mangedobles verdien av sommerjobb-studentene. 

Mer effektivt. – Med den kraftige opptrapping i planlegging og bygging av ny jernbane som Stortinget har lagt opp til i Nasjonal transportplan frem til 2023, trenger Jernbaneverket all den ingeniørkompetansen vi kan skaffe de nærmeste årene. Og 3D vil utvilsomt effektivisere planlegging, prosjektering og bygging av ny jernbane. Dette er bakgrunnen for samarbeidet med NTNU, forklarer Kristin Lysebo, som er 3D-ansvarlig i InterCity-prosjektet.
  Med 3D i planleggingsfasen blir det enklere å presentere og forstå de ulike traséalternativene, og i byggefasen blir det mulig å samordne alle fag i én og samme modell. Derfor haster det med å rekruttere motiverte mennesker som kan og vil lære det nye verktøyet.

Lengst og høyest: – Å trene på 3D-verktøy med det som blir Norges lengste og høyeste jernbanebru, er konkret og spennende. Tangenbrua ved Stange blir 1400 meter lang og 33 meter høy og skal stå klar innen 2023.

Midt i blinken. Fem NTNU-studenter hadde i år sommerjobb i Jernbaneverket.
  – Jeg er nysgjerrig av natur og elsker prosjektarbeid og forming, sier Marie Totland. – Å se et konkret resultat etter ikke alt for lang tid passer meg godt. Derfor har denne sommerjobben, hvor vi har prosjektert og konstruert ny jernbane på dataskjerm og nettbrett, vært midt i blinken. Kjempegøy og virkelig inspirerende med tanke på de neste fire år i Trondheim, sprudler generalisten som elsker både samfunnsfag, språk og realfag.

Fullstendig nerd. – Jeg er arvelig belastet, røper Petter Cornelius Eiken da både beste-faren og faren er sivilingeniører fra NTH i Trondheim. Etter befalsskole i Sjøforsvaret begynte han på byggfag på NTNU. Sommerjobben i Jernbaneverket ble en bekreftelse på at han er på rett gren: – Nå ser jeg muligheter som jeg ikke ante noe om tidligere. Det at Jernbaneverket har et stort og allsidig behov for de fagene jeg kan velge videre, lover godt.
  – Som førsteklassing på et femårig studium kan det virke langt frem og temmelig abstrakt hva en skal jobbe med, fortsetter Marie. – Vi har vært i et miljø av dyktige fagfolk som har tatt oss med i konkrete prosjekter og latt oss få jobbe med avanserte dataverktøy for prosjektering. På den måten er fag og teori blitt langt mer meningsfylt. 
  Begge vil bli sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk. Neste år må de velge studieretning. Interessen for linjene vei/transport, geomatikk og vann og miljø har lenge vært alt for lav i forhold til behovet. Derfor så anleggsbransjen, med Statens vegvesen og Jernbaneverket, behovet for å få flere førsteårs sivilingeniører og ingeniører ved landets tekniske høyskoler til å interessere seg for infrastruktur og samferdsel.

Lærer: Sammen styrker de 3D-kompetansen i Jernbaneverket, studentene Marie Totland og Petter Cornelius Eiken samt 3D-ansvarlig i InterCity-prosjektet, Kristin Lysebo.

Langt fremme. Entreprenører og konsulentmiljøene i bygg- og anlegg i Skandinavia ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. 
  – Etter tre uker i Jernbaneverket er det lettere å se hva jeg kan bruke utdanningen til når jeg er ferdig i Trondheim, fortsetter Petter og Marie. 
  Nå blir 3D-verktøyet et nytt og viktig fagområde i ingeniørutdanningen, og studentene Jernbanemagasinet møter, er svært fornøyd med utbyttet etter tre uker sammen med Kristin Lysebo i InterCity-prosjektet. 
  – Å trene på 3D-verktøy med Tangenbrua, som blir Norges lengste jernbanebru, er konkret og spennende. Jeg rekker faktisk å bli med på å bygge den! innskyter Petter med et lurt smil.

Etter tre uker i Jernbaneverket er det lettere å se hva jeg kan bruke utdanningen til når jeg er ferdig i Trondheim.

Petter Cornelius Eiken

Trenger kompetanse. Nye dobbeltspor på Østlandet har høyeste prioritet i Jernbaneverket. Fellesprosjektet, Follobanen og utbyggingen i Vestfold er brikker i den store InterCity-utbyggingen, og byggingen av disse strekningene er allerede i gang.
  – For de andre strekningene i InterCity-prosjektet er planleggingen nå i full gang og her binder 3D-verktøyene alle fag i prosjektene sammen og gir et fascinerende overblikk og innsikt ned til de minste detaljer innenfor hvert fagområde: underbygning, overbygning, jernbaneteknikk, strømforsyning og signal, påpeker Lysebo og understreker: 
  – Studenter tilegner seg ny kunnskap utrolig raskt, og de tør å stille spørsmål som utfordrer oss som sitter midt oppe i prosjektene. 

 

I førersetet. – Marie og Petter har i løpet av fire hektiske uker løst flere oppgaver for meg som vi vil dra nytte av videre. Blant annet har de to laget en brukermanual for 3D-verktøyet som jeg vil bruke i vår internopplæring i Jernbaneverket, forteller Kristin Lysebo. Hun legger vekt på at det gode samarbeidet med våre ledende fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner videreutvikles og at de yngste trekkes med i de spennende oppgavene Jernbaneverket er godt i gang med.
  – InterCity-prosjektet har satt seg i førersetet og jobber sammen med rådgivermiljøene og entreprenørbransjen for å kunne bruke 3D som grunnlag for anbudspresentasjon og anbudsrundene, slik at alle tilbud baseres på fullstendig 3D-prosjektering. Dette er et stort skritt opp og frem for alle som vil være med når vi planlegger, kalkulerer og bygger InterCity-strekningene.
  – I tidligfasen av et prosjekt blir det enklere å presentere og forstå traséalternativene. I byggefasen unngår vi kostbare konflikter mellom fagområdene fordi vi med 3D oppdager eventuelle konflikter før anlegget settes i gang, da alle fag er samordnet i en og samme visuelle modell. Eksempelvis unngår vi at konstruksjoner som stikkrenner eller vann- og avløpsledninger og -kummer står i veien for fundamenter til stolper for strømforsyning eller andre konstruksjoner, sier Lysebo og konkluderer: – I det hele tatt kan den moderne jernbanen planlegges raskere og bygges rimeligere enn det vi i dag gjør.

-I det hele tatt kan den moderne jernbanen planlegges raskere og bygges rimeligere enn det vi i dag gjør.» Kristin Lysebo i InterCity-prosjektet.

 

FAKTA

Sommerjobbprosjektet

· Næringslivsringen er navnet på et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU
· I år fikk 30 førsteårsstudenter sommerjobb i infrastrukturbransjen for at flere skal velge studieretningene Veg, Jernbane eller VA (Vann og Avløp)
· Sommerjobben pågikk i fem uker. Første uke var sommerkurs på NTNU med oppæring i 3D-programvare for infrastruktur. De fire resterende ukene ble tilbragt i Jernbaneverket, Statens vegvesen og rådgiverfirmaer
· Fem NTNU-studenter vil bli tilbudt stilling som studieveileder i 3D