August 2015

 • Nytt tog - sprengt bane

  Jernbanen mellom Oslo og Stockholm har sørget for å knytte bånd mellom land og folk i 144 år. Nå ivrer svenskene for ny bane Lillestrøm-Arvika.

  Jernbanen mellom Oslo og Stockholm har sørget for å knytte bånd mellom land og folk i 144 år. Nå ivrer svenskene for ny bane Lillestrøm-Arvika.
 • Nye tømmerterminaler

  På Koppang oppgraderes en gammel tømmerterminal til en topp moderne terminal med solid dekke og nytt spor tilpasset lange tømmertog. Også flere andre terminaler fornyes.

 • Rimeligere jernbane

  Studenter ved NTNU i Trondheim vil få en nøkkelrolle når Jernbaneverket tar i bruk 3 D. Det gir raskere planlegging og ti prosent rimeligere jernbane.

 • Toget slår alle rekorder

  – Jeg ville aldri kjørt bil til og fra Oslo hver dag! Det sier Anja Lyng Bækken. Med tre tog i timen mellom Eidsvoll og Oslo er toget hennes naturlige transportvalg. Stadig flere tenker som henne. «Togrevolusjonen» på Østlandet har gitt rekordstor trafikkvekst.