Jernbanemagasinet banner
April 2016

Satser stort på gods

Green Cargo satser stort på jernbanegods i Norge, etter langt på vei å ha overtatt porteføljen til nedlagte Cargolink. Selskapet ser et stort potensial Oslo-Gøteborg.

SATSER: Green Cargo-sjef Jan Kilstrøm har som ambisjon å vokse med 1,5 milliard kroner i året – raskt. Foto: Leif J. Olestad

Green Cargo
er storebror i Norden når det kommer til gods på bane. Selskapet har nesten 2000 ansatte og en omsetning på fire milliarder.
    Fram til 2013 var det knallrøde tall over hele linja.
    – Høsten 2013 startet vi det største effektiviseringsprogrammet siden Green Cargos begynnelse. Vi effektiviserte både produksjonen og administrasjonen. Færre gjør mer, og vi kan kjøre mer gods med færre lok og vogner. Vi har gått fra en situasjon som truet vår fremtid til et positivt resultat for konsernet. For 2014 klarte vi et resultatløft på 98 millioner SEK og ytterliggere 136 millioner i 2015, forteller Kilström.

Skal vokse
Han sier at Norge blir viktig for selskapet framover: – Vi har langt på vei overtatt porteføljen til Cargolink som utgjør 200 millioner i omsetning, men dette er bare begynnelsen. Vår ambisjon for selskapet er å øke omsetningen med halvannen milliard opp til 5,5 i løpet av ikke veldig lenge. En del av den veksten skal vi ta i Norge, og vi skal vokse internasjonalt, forteller Kilström. 

Illustrasjon: REDINK

Først i Norge
Første skritt i Norge er å vokse innenlands. Green Cargo skal kjøre linjene Alnabru–Bergen og Alnabru–Trondheim med to avganger per dag. I tillegg skal selskapet kjøre Alnabru–Stavanger og Alnabru–Åndalsnes daglig.
    – Ettersom denne prosessen har gått veldig fort, er vi ikke helt i mål med alt dette ennå, medgir den svenske konsernsjefen. Han viser til at flere folk må utdannes selv om selskapet har overtatt lokførerne fra Cargolink.
    Det er den gamle sjefen for Cargolink, Kjell Owrehagen, som skal styre den norske delen av virksomheten.

Så i utlandet
– Internasjonalt er Green Cargo med i Xrail-alliansen, som blant annet utvikler et felles bookingsystem. Alliansen kan sammenlignes med Star Alliance for luftfarten. Dette systemet har vært viktig for svenskene.
    – Vi kjører om lag 400 godstog per døgn i Sverige og når hele Europa via partnere. Når det gjelder potensialet inn og ut av Norge, ser vi særlig på Gøteborg og Malmø. Vi har allerede betydelig trafikk på linja Malmø–Göteborg og ser for oss å utvide det engasjementet. Fra Sverige sender vi mye stål og papir på bane sørover. Mye industrivarer. Nordover frakter vi lettere gods. Når det gjelder Norge, mener jeg særlig fisk og tømmer representerer et stort potensial. 

Suverent mest klimavennlig
Jan Kilström sier det er en kjent sak at transportsektoren står for 35 prosent av CO2-utslippene.
    – Det er her forandringen må begynne. I dag er det for billig å transportere på veg. Det går for eksempel 2500 lastebiler hvert døgn mellom Oslo og Göteborg. En stor del av dette godset kunne gått på bane, for miljøets, sikkerhetens og effektivitetens skyld. Drøyt 30 lastebiler på et tog med én lokfører er en smartere måte å kjøre de lange strekkene på. Vet du forresten hvordan de ulike transportformene belaster miljøet når det gjelder klimautslipp? La oss tenke oss et eksempel der transport av 1 tonn gods gir 1 kg CO2-utslipp. Med dette ustlippet kommer lastebilen bare 2,1 mil fra utgangspunktet, lasteskipet drøyt 20 mil og godstoget drøyt 900 mil. Poenget er at vi kjører togene på fornybar energi og elektrisitet, noe som er suverent mest klimavennlig, konkluderer Green Cargo-sjef Jan Kilström.

Illustrasjon: REDINK