April 2016

 • Storfornøyde lærlinger

  Læringene som begynner på jernbanen, er langt mer fornøyd enn lærlinger flest. Det viser en nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av Utdanningsdirektoratet.

 • Moss – en ny by

  Mossingene har ventet i 25 år, men nå skjer det: Den mangeårige industribyen forvandles til en moderne by, der de fleste vil kunne gå eller sykle til stasjonen.

 • Norges største digitaliseringsprosjekt

  Jernbaneverket står midt oppe i det største digitaliseringsprosjektet i Norge. Et 5 000 kilometer langt fibernett blir blodåren i den digitale jernbanen, der stadig mer teknologi flyttes ut av sporet og inn i togene.

 • Satser stort på gods

  Green Cargo satser stort på jernbanegods i Norge, etter langt på vei å ha overtatt porteføljen til nedlagte Cargolink. Selskapet ser et stort potensial Oslo-Gøteborg.

 • Den nye stemmen

  Stemmen du kommer til å høre over høyttaleranlegget på stasjonene tilhører Anne Grethe Dammyr.

 • Fra olje til bane

  Oljenedturen bidrar til opptur for jernbanen. En rekke ingeniører omskolerer seg fra olje til bane. Det samme skjer innen flere fagområder.