Jernbanemagasinet banner
2014

Sveits går for norsk teknologi

Verdens beste jernbane, sveitsiske SBB, skal heretter få avregnet togenes strømforbruk av folk i Bane Energi! Jernbaneverket har nå fått med seg fem land til i det europeiske energipartnerskapet Eress, og flere andre, store land viser interesse.

FJÆR I HATTEN: Den sveitsiske jernbanen SBB falt for teknologi utviklet i regi av Jernbaneverket og vil kunne spare store beløp i strømkostnader. Foto: SBB
FJÆR I HATTEN: Den sveitsiske jernbanen SBB falt for teknologi utviklet i regi av Jernbaneverket og vil kunne spare store beløp i strømkostnader. Foto: SBB

Teknologien som er utviklet i regi av Jernbaneverket, sørger for helt nøyaktig avlesning av strømforbruket på ethvert tog som er med på ordningen. Eress, som består av de nordiske jernbanelandene samt Belgia og nå Sveits, er basert på ­non-profitt og ledes fra Stortorvet i Oslo. Hit kommer dataene fortløpende, og her foregår avregningen.
  – Vi er stolte av at nettopp Sveits blir den sjette partneren. Det gir systemet vårt et kvalitetsstempel. Nå håper vi å få med land som England, Nederland og Østerrike, stråler Terje Stømer, styre­leder i ­Eress og direktør i Bane Energi.

Energisparer
Det var i 1999 at folk i Jernbaneverket fikk ideen om å måle de enkelte togenes strømforbruk i den hensikt å få ned forbruket. Lenge fantes det ikke noen teknologi for å utvikle et system for denne type strømmåling.
  I 2007 hadde IT-selskapet Bouvet utviklet et operativt system for Norge, Sverige og Danmark.
  NSB klarte raskt å redusere sitt energiforbruk med 20 prosent, også fordi systemet stimulerer til en mer energivennlig kjøreadferd.
  Nå deler seks land på driftskostnadene, og togselskapene sparer store beløp.
  – NSB sparer strømutgifter tilsvarende kjøp av nytt lokomotiv annet hvert år, forteller Stømer. – Og jo flere land som blir med, jo mer penger vil togselskapene spare. En annen fordel er at vi bidrar til en smidigere togtrafikk over landegrensene.