Jernbanemagasinet banner
2014

Reddes av banen

Fredag 28. november åpnet deler av Numedalsbanen igjen for trafikk. Full opprustning av banen kan vise seg å være redningen for skogsdriften i numedalsregionen.

FORNØYDE: Både Rune Frogner i Moelven Numedal (t.h.) og Geir Marstein fra Svene pukkverk er fornøyde med at første milepæl er nådd for Numedalsbanen. Pukkverket skal levere ballastpukk til strekningen Holm-Nykirke neste år.Foto: Njål Svingheim
FORNØYDE: Både Rune Frogner i Moelven Numedal (t.h.) og Geir Marstein fra Svene pukkverk er fornøyde med at første milepæl er nådd for Numedalsbanen. Pukkverket skal levere ballastpukk til strekningen Holm-Nykirke neste år.Foto: Njål Svingheim

Numedalsbanen er satt i stand med nærmere 22 721 nye betongsviller på strekningen Kongsberg-Svene. Jernbaneverket vil fullføre opprustingen av den 30 kilometer lange strekningen i 2015. Arbeidet starter så fort vinteren har sluppet taket.

Hadde måttet avvikle
– Dersom vi nå ikke hadde jernbanen, er jeg rimelig sikker på at bedriften vår hadde måttet avvikle, sier daglig leder ved Moelven Numedal, Rune Frogner. Han understreker at det ikke bare er Moelven Numedals framtid som avhenger av jernbanen, men også i stor grad skogbruket i hele Numedalsregionen.
  – Jeg tror jernbanen betyr mer enn folk tenker over. I vårt nedslagsfelt omsetter skogbruket for 250 - 300 millioner kroner årlig, og uten mulighet for jernbanetransport herfra så hadde det neppe vært lønnsomt med skogsdriften, sier Frogner.

Nødløsning
Jernbaneverkets gjenåpning av banen opp til Svene betyr at tømmeret kan lastes opp der og at transportavstanden med bil minskes. Likevel er det fullstendig opprusting av banen helt opp til Flesberg som er det avgjørende.
  – Først da får vi den effekten vi må ha og kan laste flis og tømmer direkte på jernbane der, sier Frogner.
  Moelven Numedal sender tømmer og flis til Gävle i Øst-Sverige, en transport som hadde vært umulig å få lønnsom med bil. Inntil banen åpnes helt til Flesberg sender numedalsbedriften det meste av flisa med bil til Soknabruket for opplasting på tog der.
  – Dette er en nødløsning som betyr økte kostnader. Vi må få tilbake toget til Flesberg så fort som mulig, understreker Frogner.