Jernbanemagasinet banner
2014

Proffere prosjektstyring

Jernbaneverket tar grep med sikte på å oppnå en mer profesjonell prosjektstyring. Økt handlefrihet og gjennomføringskraft i prosjektene kombineres med en sterkere eierstyring gjennom nyopprettede prosjektstyrer.

I STYRET: De skal alle sitte i prosjektstyre. F.v.: Michael Bors, Stine Ilebrekke Undrum, Erik Smith, Gunnar G. Løvås, Elisabeth Vike Vardheim, Tom Stillesby, Thor Haakstad og Per Arne Fredriksen.Foto: Hilde Lillejord
I STYRET: De skal alle sitte i prosjektstyre. F.v.: Michael Bors, Stine Ilebrekke Undrum, Erik Smith, Gunnar G. Løvås, Elisabeth Vike Vardheim, Tom Stillesby, Thor Haakstad og Per Arne Fredriksen.Foto: Hilde Lillejord

Assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås minner om at Jernbaneverkets investeringsprogram beløper seg til rundt ti milliarder kroner i 2014, og at det er femdoblet sammenliknet med for seks-sju år siden. Dette er bakteppet for at de store utbyggingsprosjektene fra 1. april i år ble skilt ut som selvstendige organisasjonsenheter – med tydelige oppdrag og vide fullmakter. Nå suppleres den nye utbyggingsmodellen med egne prosjektstyrer for Follobanen, utbyggingsprosjekter i vest og utbyggingsprosjekter i sørøst.

Gevinster
– Hensikten med denne organiseringen er å ta ut flest mulig av de gevinster man kunne oppnå ved å etablere egne utbyggingsselskaper, sier Løvås. Han skal på vegne av jernbanedirektøren lede prosjektstyrene.
  Styrene vil få en tredelt oppgave: De skal godkjenne strategier og rammer, kontrollere at prosjektene når sine mål og motivere og utfordre prosjektledelsen.

Tung kompetanse
– Vi er glade for at eks­terne personer med tung prosjektkompetanse har sagt ja til å delta i prosjektstyrene, sier Løvås, som blant andre har rekruttert tidligere konserndirektør i Hydro, Thor Haakstad, Statnetts konserndirektør ­Elisabeth Vike Vardheim samt tidligere Aker-direktør og lyntogutreder Tom Stillesby. Jernbaneverkets egen direktør for prosjekt­styring, Per Arne Fredriksen, er for øvrig med i alle de tre prosjektstyrene.