Jernbanemagasinet banner
2014

Ny på toppen

I løpet av sommeren og høsten er Ofotbanen blitt totalfornyet på toppen.

Foto: Njål Svingheim

Her har vi bygd for 150 millioner kroner på 16 uker. (Prosjektleder Lisa Lindholm)

Foto: Njål Svingheim

Sommerens hektiske bygge­periode hadde en nokså trang oppstart i slutten av mai. Enorme snømengder gjorde at det først måtte gjennomføres en stor jobb med snøbrøyting for å kunne holde tidsskjemaet. På Ofotbanens høyfjell er det korte sommersesonger, og det var ikke rom for å vente på at sommersola skulle gjøre jobben når det var så store snømengder som i år.

Status
Når status nå kan gjøres opp, så er hele jernbanestrekningen fra riksgrensen mot Sverige til og med Bjørnfjell stasjon totalt fornyet. Bjørnfjell stasjon, som ligger midt oppe på høyfjellsplatået, har fått en storstilt oppgradering.
  – Her har vi bygd for 150 millioner kroner på 16 uker, forteller prosjektleder Lisa Lindholm.
  Det spesielle med Bjørnfjell er at den nå har tre spor i 1100 meters lengde, noe som muliggjør både kryssinger og forbikjøringer samtidig, og som letter trafikkavviklingen på banen betydelig.
  Bjørnfjell er den tredje av Ofotbanens stasjoner som nå er modernisert og forlenget for å møte den stadig økende trafikken på Ofotbanen. Tidligere er kryssingsporene på Katterat og Straumsnes ferdig forlenget. De nye malmtogene er 750 meter lange, og alle stasjoner skal forlenges for å håndtere at slike kan møtes.
  I sommer startet også underbygningsarbeidene med forlengelse av kryssingssporene på Rombak stasjon. Det er videre bestemt at det også skal bygges et helt nytt kryssingsspor ved Djupvik som ligger midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner.

«Vi kjenner oss jo nesten ikke igjen her oppe.»

Enklere å vedlikeholde.
– I tillegg til å bygge tre nye spor i forlengelsen av den gamle stasjonen har vi også totalfornyet den gamle delen av stasjonen helt fra underbygningen og opp til og med kontaktledningen, forteller Lisa Lindholm. Det betyr at den gamle delen nå er like ny som den nye delen. Alle kabler er også skiftet ut på hele anlegget.
  Bjørnfjell stasjon har også fått spor med 60 kilos skinner, og samtidig fikk hele strekningen fra grensen nye sviller og skinner med samme metervekt.
  Banesjef Knut Karlsen og faggruppeleder Knut Erik Nikolaisen er tydelig fornøyde med anlegget de nå har fått: – Vi kjenner oss jo nesten ikke igjen her oppe, sa de da vi møtte dem på Bjørnfjell i sommer. Dette vil helt klart bedre trafikkavviklingen, og ikke minst blir det langt enklere for oss å vedlikeholde banen over fjellet.

Samhandling
Prosjektleder Lindholm vektlegger hvor viktig det har vært å ha et godt samarbeid med entreprenørene:
  – Her har vi hatt flere sidestilte entreprenører med hver sine ansvarsområder. Vi hadde derfor noen dager med samhandlingsmøter før årets oppstart. Dette var veldig nyttig og positivt. Møtene bidro til at de fikk stor forståelse for hverandres oppgaver og utfordringer, sier hun. Hovedentreprenører på Bjørnfjell er TP Maskin på underbygning og Leonhard Weiss på all jernbaneteknikk. Snøoverbygget bygges av NLI.

 

 «Etter at det nye nå er på plass, så ser det eldre ­bygget på svensk side,
som henger sammen med det ­norske, nesten litt puslete ut …
»
Prosjektleder Steven Holdahl

Kjempebygg på grensen
I tillegg til den nye Bjørnfjell stasjon og fornyelse av sporet over til grensen, er også det nye grensebygget ferdig nå i høst. Det står nå klart foran vinterens snømengder på landets nordligste bane. 289 meter langt og med kraftig stålkonstruksjon sikrer det togtrafikken over en krevende strekning.
  – Det er helt nødvendig med snøoverbygg her oppe, forklarer Steven Holdahl. Han er prosjektleder for bygget som nå står ferdig. Grensebygget består av stålelementer som er fraktet opp og sveiset sammen på fjellet. Det står på solide betongfundamenter, og hvert spenn er på 10,5 meter. Det betyr både at det er dimensjonert for all tenkelig snøvekt, og at det er romslig med plass inne langs sporet for arbeid og eventuell nødvendig mellomlagring av utstyr.
  – Det gamle bygget her var i så elendig forfatning at vi begynte å bli redde for at det skulle ramle ned av seg selv, forteller Holdahl. Etter at det nye nå er på plass, så ser det eldre bygget på svensk side, som henger sammen med det norske, nesten litt puslete ut …
  Etter en travel og ikke helt problemfri innspurt, ble det nye kryssingssporet på Bjørnfjell på Ofotbanen tatt i bruk 11. september.

FAKTA

Bjørnfjell

 • Tre 1080 meter lange togspor
 • Ett stikkspor for arbeidstog
 • Nytt kontaktledningsanlegg 
 • Nye føringsveier og nye kabler
 • Ny 220 meter lang plattform
 • Driftsvei langs banen på 1 km
 • Undergang under sporene (lagt inn i 2012 som forberedende arbeid)
 • 5 nye sporveksler 60 kilos skinner og betongsviller fra riksgrensen til vest for Bjørnfjell stasjon.
 • Nytt snøoverbygg i østre ende som dekker området med sporveksler 
 • Entreprenører: TP Maskin på underbygning, Leonhard Weiss på all jernbaneteknikk og NLI på snøoverbygg
 • Byggetid: To hektiske sommersesonger!
 • Pris: Om lag 280 millioner

Grensebygget

 • Lengde: 289 m
 • Reisverk av stål
 • Kledning av ubehandlet malmfuru
 • Gangbane over taket dimensjonert for snøscooter (for Røde Kors)
 • Bygget fortsetter på svensk side (eldre bygg) 
 • Pris: Om lag 17,5 millioner kroner 
 • Entreprenør: NLI Constructing