Jernbanemagasinet banner
2014

Minnesund bru

Den første brua over Minnesund ble åpnet i 1880 og gjorde det mulig å reise med damptog fra Kristiania til Hamar.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Dagens jernbanebru består av 12 spenn og er bygget i stål og mur. Brua er 362 meter lang og Norges sjette lengste jernbanebru. Lengste spenn er 82 meter, 20 meter lengre enn da første tog krysset fergestedet over Vorma.
  Ikke mindre enn tre bruer dominerer skyline ved utløpet av Norges største innsjø. De første bilene krysset Minnesund på en veibane som ble bygget på hver side av jernbanebrua. I 1959 ble den første veibrua åpnet. Den nyeste sto klar til åpningen av OL på Lillehammer i 1994.
  Den framtidige dobbeltsporede jernbanebrua over Minnesund, som skal knytte dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar sammen, vil stå klar i perioden 2018-2024. Dette kan bli Norges nest lengste jernbanebru. Den lengste blir på 1200 meter og vil gå over Tangenvika, noen få kilometer lengre nord.