Jernbanemagasinet banner
2014

Mer til Dovrebanen

Jernbaneverket kommer til å få et historisk høyt budsjett for neste år. Det skal gi en mer pålitelig­ jernbane samtidig som det blir satt mer fart i planleggingen av mer splitter ny jernbane.

FOTO: Bjørn H. Stuedal

Vi kommer til å gjøre Dovre­banen mer robust mot fremtidige utfordringer på ­værfronten. (Gorm Frimannslund)

FOTO: Bjørn H. Stuedal

Forhandlingene mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene ga et samlet påslag på 480 millioner kroner til Jernbaneverket. Slik sett ble norsk jernbane budsjettvinneren for 2015. Hva får samfunnet igjen for disse pengene?
  – Vi kommer til å bruke disse pengene til å gjøre mer på Dovrebanen for å gjøre banen mer robust mot fremtidige utfordringer på værfronten, sier direktør for infrastrukturdivisjonen, Gorm Frimannslund. Dovrebanen har vært rammet av flom gjentatte ganger de siste årene, noe som har rammet godstogselskapene spesielt hardt.
  Utover det vil han prioritere mer ballastrens, mer til drenering, forsere arbeidet med å fornye kontaktledningsnettet og gi en bedre publikumsinformasjon på flere stasjoner.

FLOM ETTER FLOM: Dovrebanen er blitt rammet av flom etter flom – sist i mai i fjor.
FOTO: Steinar Myrabø 

Nok å gjøre
I tillegg til de 380 millionene som kom gjennom forliket på Stortinget får Jernbaneverket overføre investeringsmidler som egentlig skulle blitt brukt i år. Det beløpet er på 257 millioner kroner.
  – Disse midlene får vi nå bruke på fornyelse av eksisterende baner. Blant annet vil vi også bruke av disse midlene på Dovrebanen. Dessuten vil noe bli brukt på skinner og sviller på Gjøvikbanen og på Alnabru, vil skal ruste opp den sørlige delen av Numedalsbanen, fornye plattformen på Greverud og utbedre transmisjonsnett og fiberkabel. Vi vil dessuten bruke av disse midlene til å sette større fart på arbeidet med å fornye kontantledningsnettet på Sørlandsbanen, forklarer Frimannslund.
  – Er du sikker på at dere klarer å bruke så mange penger i tillegg til de nesten to milliardene som allerede lå i budsjettet?
  – Ja, disse ekstra midlene vil vi ha høy gjennomføringsevne på. Dette er arbeid som vil bli satt ut i markedet. Delvis er det midler som går til å gjøre enda mer av det vi allerede har planlagt å gjøre, forklarer Frimannslund.

FORNYER: Arbeidet med å fornye spor forsterkes. FOTO: Øystein Grue

 

Enda mer
I tillegg til ekstrapengene som skal ut i sporet, er avtalen mellom de fire partiene å bevilge 100 millioner kroner mer til «Økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av InterCitystrekningene», som det heter i forliket.
  Videre kom det som tillegg til det forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram, 18 millioner kroner til Bratsbergbanen og fire millioner til Salten. Pengene til Telemark sikrer at NSB kan fortsette å kjøre tog mellom Porsgrunn og Notodden. De fire millionene til Salten skal brukes til å styrke lokaltogtilbudet i med Saltenpendelen (Rognan-Fauske-Bodø).
  Til sammen ble budsjettet til jernbaneformål styrket med 502 millioner kroner. Det plasserer jernbanen blant budsjettvinnerne neste år.

 

FAKTA

Slik har jernbanebevilgningene økt i milliarder kroner Bevilgninger vedtatt av Stortinget for drift og vedlikehold av jernbanenettet samt for investeringer i linjen. Tallene for 2015 gjelder vedtatt budsjett etter ­forhandlinger mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringen.