Jernbanemagasinet banner
2014

Lærer opp eksterne

Eksterne ingeniører får nå opplæring slik at de kan lage detaljplaner for signal.

TAR GREP: Robert Hyllestad (t.v.) er seksjonsleder i Jernbaneverket mens Vebhav ­Prakash Jolly er prosjektleder for utdanningen av signalingeniører i Rejlers Railconsult. Foto: Øystein Grue
TAR GREP: Robert Hyllestad (t.v.) er seksjonsleder i Jernbaneverket mens Vebhav ­Prakash Jolly er prosjektleder for utdanningen av signalingeniører i Rejlers Railconsult. Foto: Øystein Grue

– Vi har som mål å bidra til å utvikle et godt fungerende leverandørmarked slik at vi kan sette ut minst 60 prosent av detaljplanene til eksterne leverandører.
Robert Hyllestad, seksjonsleder i Signal og tele, har ikke bare et mål, men også en plan for å nå målet. For tiden er flere eksterne ingeniører inne hos Jernbaneverket på opplæring i det spesielle faget som signalarbeid for jernbane er. Målet er at de skal avlaste et overarbeidet signalmiljø i Jernbaneverket.
  – Først fikk de et ukeskurs med Gunnar Flåm, en av arkitektene bak signalanlegget på Oslo S. Han er nå pensjonist etter 47 års tjeneste, men stilte opp på dette. Dessuten var mange eksterne ingeniører på dagskurs i hvordan Jernbaneverket bruker tegneprogrammet AutoCAD til signaltegninger. Til slutt skal de jobbe i sju uker sammen med noen av våre egne for å lære prosedyrer og produksjon av tegningsoppretting, slik at de er godt rustet til å gjøre denne jobben på egen hånd, forteller Hyllestad.

Ekspertise
Firmaet Rejlers, divisjon Railconsult, vant i sommer en konkurranse med fem andre tilbydere. Avtalen med Jernbaneverket gjelder tegningsoppretting av minst 1000 tegninger i året. Avtalen har en varighet med opsjoner på inntil fire år.
  – Det er første gang vi setter ut tegningsproduksjon og kontroll av signaltegninger i et så stort omfang. Lykkes vi her, vil dette danne grunnlag for å sette ut ytterligere oppdrag knyttet til tegningsoppretting, forteller Hyllestad. Dessuten er Jernbaneverket i ferd med å utvikle ny rammeavtale både for innleie og oppdrag for de kommende årene innen signaltjenester.
  – Vi klarer ikke å oppnå de politiske målene som er satt for jernbanen uten å trekke større veksler på eksterne leverandører, innser Hyllestad.

Tar ansvar
Etter føringer fra Samferdselsdepartementet skal Jernbaneverket bidra til å utvikle stabile og levedyktige leverandørmarkeder. Det gjelder også for signaltjenester, som nå blir effektuert blant annet gjennom det storstilte opplæringsprogrammet. Men læring er som kjent et prosjekt som aldri tar slutt.
  – Vi peker på god toveis kommunikasjon som et middel til å gjøre hverandre gode. Vi skal fortløpende evaluere jobben de eksterne gjør og så gå i dialog med dem for at begge partene skal bli bedre. Dette er noe både leverandørene og vi er interesserte i, understreker Robert Hyllestad.