Jernbanemagasinet banner
2014

Jobber for pluss i 2015

Den nye CargoNet-sjefen, Arne Fosen (45), varsler tøffe tak i tida framover, og i 2015 skal NSBs heleide datterselskap snu store tapstall til pluss i årsregnskapet. – Får vi ikke orden i økonomien, er vi ikke levedyktige, sier Fosen.

Foto: Øystein Grue

Det kan hende at vi leter etter andre måter å tenke drift på. (Arne Fosen, ny adm. dir i CargoNet)

Foto: Øystein Grue

Det var den 4. februar i år at CargoNet sendte ut en pressemelding om at Arne Fosen tiltrer som ny administrerende direktør etter Are Kjensli, som på samme tidspunkt forlot selskapet etter åtte år i sjefsstolen.
  Styrelederen, NSB-sjef Geir Isaksen, begrunnet lederskiftet med at «CargoNet er i en krevende økonomisk situasjon etter flere år med betydelige tap og omstruktureringstiltak. Resultatene i 2013 har vist at det er behov for en ytterligere, omfattende omstilling i selskapet, og styret og Are Kjensli er enige om at det best kan gjennomføres under en ny ledelse».

Ikke lang tid
– Geir Isaksen spurte om jeg var motivert til å gå løs på en slik oppgave. Jeg tenkte meg litt om og sa ja. Det gikk relativt fort, sier Fosen, som har gått av som visekonsernsjef i NSB og skiftet arbeidsgiver, om enn innenfor konsernet.
  – Hvor lang tid har du på deg?
  – Min oppgave er å gjøre CargoNet langsiktig levedyktig, og det har jeg god tro på at vi skal få til i samarbeid både med ansatte og kunder. Vi skal ha en solid tiltaksplan klar før sommeren. Tiltakene skal gjennomføres til høsten og utover. Det er ikke lang tid, og vi skal jobbe intenst i perioden fram til ferien, svarer Fosen, som ikke vil forskuttere noen konkrete tiltak. – Vi har en eier som gjerne vil at vi skal lykkes, men som ikke har ubegrenset med penger å bruke på tapsvirksomhet. Vi er nødt til å komme over i en normal økonomisk situasjon i løpet av 2015.Konkurranse

Fosen innrømmer at CargoNet ikke har greid overgangen fra tidligere mono­polist til å få en stadig økende konkurranse om godset, dette til tross for at selskapet nærmest konstant har vært i omstilling.
  – Vi har kunder som ønsker konkurranse, og som er frustrerte over jernbanens manglende regularitet de siste åra. De ser etter egne løsninger, og noen har også begynt å kjøre egne tog. Vi merker den økende konkurransen og trenger å prestere god kvalitet hver dag.
  Fosen minner om det faktum at ingen jernbaneselskaper som driver med gods, har tjent penger de siste åra: – Men det må vi, og dette vil bli en krevende reise. Det kan hende at vi leter etter helt andre måter å tenke drift på, antyder Fosen, som fikk flere innspill under sin visitt på Alnabru forleden.
  – Det er spesielt interessant når flere peker på de samme tiltakene, påpeker CargoNet-sjefen, som minner om at godsmarkedet på bane ikke har hatt noen god utvikling de senere åra.

Forrykker konkurransen
– Er det mulig å overføre godstrafikk fra vei til bane?
  – Det er i alle fall mulig å fylle opp de togene som kjører i dag, men vi er bekymret for stadig nye grep som forrykker konkurransen mellom vei og bane. Hvis det på fjernstrekningene bare blir forbedringer på veisiden, må vi regne med at konkurransekraften svekkes.
  Godstogene er avhengige av at store deler av det norske jernbanenettet fungerer, og det har de siste åra vist seg å være sårbart for vær og vind i tillegg til at mange av de tekniske anleggene er i ferd med å gå ut på dato.
  – Når vi blir spurt om hva vi vil prioritere, svarer vi vedlikehold – vedlikehold – vedlikehold. Det å unngå langvarige brudd er avgjørende. Dernest ønsker vi oss flere og lengre kryssingsspor. På tredjeplass har vi nye terminaler, men disse investeringene må selvfølgelig stå i forhold til hvor mye gods som håndteres, sier Arne Fosen. Han gleder seg til å reise land og strand rundt og drøfte framtidas løsninger – løsninger som skal ende opp med overskudd i 2015.