Jernbanemagasinet banner
2014

Jærbanen må bygges ut

Landets sterkeste befolkningsvekst og bilkøer som står, gjør det nødvendig å bygge ut Jærbanen. Samferdselsdepartementet ønsker høyt tempo i planleggingen.

STØRST VEKST: Den store befolkningsveksten på Jæren gjør det nødvendig å satse mer på kollektivtrafikk, og jernbanen blir her ryggraden. Foto: Fredrik Refvem
STØRST VEKST: Den store befolkningsveksten på Jæren gjør det nødvendig å satse mer på kollektivtrafikk, og jernbanen blir her ryggraden. Foto: Fredrik Refvem

– Byggestart er ikke avklart, men det er viktig allerede nå å sikre arealer til traseen, sier regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal. Samferdselsdepartementet ønsker et høyt tempo i planleggingen og har bedt Jernbaneverket om å utarbeide kommunedelplan for strekningen. Planen vil igjen legge rammene for framtidig bolig- og næringsutvikling mellom Sandnes og Nærbø.
  En av årsakene til Jærbanens suksess er at det bygges tett og høyt ved jernbanestasjonene. Bryne har landets tredje høyeste hus og har bygget boligblokker tett på stasjonen. Jordbruksbyen Bryne er blitt urban. Stasjonen har nå over én million passasjerer årlig med mye pendling til stasjonene i Sandnes og Stavanger.

Toget raskere enn bilen
Jåttåvågen er en av disse stasjonene. Der bygges det også høyt og tett på stasjonen. Tone Aarrestad, Sven Undheim og Morten Anfinnsen pendler mellom Bryne og Aker Solutions på Jåttåvågen.
  – Det er kjekt å ta toget til jobb. Vi bor sentralt på Bryne og jobber rett ved stasjonen på Jåttåvågen. Toget er raskere enn bilen – også utenom rushtiden – og vi unngår bilkø, sier Tone Aarrestad.
  Jåttåvågen er et stort utbyggingsområde der alle kontorbygg får et begrenset antall parkeringsplasser. Sykkelveier og næringsbygg tett på stasjonen skulle minske bilbruken og øke kollektivandelen. Noen ansatte hos Aker Solutions protesterte, men det har gått bra. Folk var skeptiske, men hos oss har overgangen gått fint, sier Anne Aarrestad.


 

KJEKT: – Toget er raskere enn bilen, sier Morten Anfinnsen, Tone Aarrestad og Sven Undheim. Alle tre tar toget til jobb.


Dobbeltspor ryggraden

Rogaland fylkeskommune har nylig utarbeidet regionalplan for Nord-Jæren. Planen viser hvor veksten skal komme. Øverste prioritet har utvikling langs dobbeltsporet fått. Det skal bygges tett og høyt rundt stasjonene mellom Sandnes og Stavanger. Trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, og dobbeltsporet er ryggraden.
  – Fremkommelighetsproblemene gjør at man satser på fortetting med restriktiv parkering og kollektivtrafikk, sier regionalplansjef Christine Haver.
  – Det har vært mye diskusjon om hvor veksten skal foregå, men vi ser at det de neste 15 årene er plass nok langs knutepunktene mellom Stavanger og Sandnes i tillegg til stasjonsbyene på Jæren. 

Størst vekst i landet
Befolkningsveksten på Nord-Jæren er så stor at Sandnes kommune lenge har jobbet med planer om en ny bydel til 40 000 innbyggere, kalt Sandnes Øst. Sandnes har passert 70 000 innbyggere og har vokst sammen med storebror Stavanger. Området som er tenkt avsatt til Sandnes Øst, ligger ikke ved jernbanen , og det må etableres veisystemer og busstilbud for å håndtere trafikkstrømmen.
  – Det skal først satses på eksisterende infrastruktur som Jærbanen og utbygging av et høyverdig busstilbud, såkalt Busway. Jærbanen er ikke utnyttet godt nok i byutviklingen. Det må vi svi for i dag, blant annet med bilkøene til Forus, sier Christine Haver.

REGIONPLANSJEF: - Jærbanen er ikke utnyttet godt nok i byutviklingen, sier Christine Haver.


40 000 arbeidsplasser
40 000 arbeidsplasser befinner seg på Forus, et lite stykke innenfor dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Det er langt flere enn i Stavanger sentrum. Kollektivtrafikken er dårlig bygget ut til Forus, og bilkøene står morgen og kveld. Metningspunktet er nådd, og næringsforeningene jobber med å knytte dobbeltsporet til området. Et godt knutepunkt med effektive matebusser fra jernbanen til Forus mangler.
  – Holdeplassen Gausel har noe bussmating til Forus, men bussene korresponderer ikke godt nok, sier Lars Christian Stendal.
  – Forus-området er også bygget slik at kollektivtrafikk er vanskelig. Til det er byggene for spredt og parkeringsplassene for mange. Vi skal se på bedre løsninger for Forus når vi planlegger dobbeltsporet.

Plattformer forlenges
Stasjonene Klepp og Øksnevadporten må ha lengre plattformer om doble togsett skal settes inn sør for Sandnes.
  – Dette bør vi få på plass i tide til å ta imot doble sett som NSB setter inn høsten 2015. Da øker vi kapasiteten og letter trengselen i rushtiden, sier Lars Christian Stendal.