Jernbanemagasinet banner
2014

Gjennomslag for nye løsninger

I månedsskiftet februar-mars går de siste salvene i den over tolv kilometer lange tunnelen forbi Holmestrand. Fullt gjennomslag betyr en helt ny fase i prosjektet, som bedriver nybrottsarbeid i jernbanesammenheng.

SKIFTET I STASJONEN: Fra venstre mot høyre: Ondrej Pribula, Kristoffer Lindholm, Patrik Kabatiar (bak), Stian Eldnes, Torstein Korsvold, Andreas Martinsson (bak), Vladimir Oscity, Sølve Alme (bak), Arne Dokken (bak), Sindre Ødegård Anne Mette Storvik
SKIFTET I STASJONEN: Fra venstre mot høyre: Ondrej Pribula, Kristoffer Lindholm, Patrik Kabatiar (bak), Stian Eldnes, Torstein Korsvold, Andreas Martinsson (bak), Vladimir Oscity, Sølve Alme (bak), Arne Dokken (bak), Sindre Ødegård Anne Mette Storvik

Strekningen Holm-Nykirke skal være klar til bruk høsten 2016. For stasjonen inne i fjellet, hvor tog skal kunne passere med 250 kilometer i timen uten at folk på perrongen føler ubehag, måtte man finne løsninger som aldri er prøvd før – noe sted i verden. I tillegg innebærer prosjektet heis inne i fjellet med 70 meters løftehøyde og over tolv kilometer dobbeltsporet tunnel størrelse XL som skal kles med betongelementer.

Løsning med sug i
Tunnelhallen får skifergulv og hvite betongvegger. Hallen skal inneholde fire spor og to plattformer, og det settes inn lyddempende materialer i hele stasjonsområdet.
  – Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom stasjonen i 250 kilometer timen, forteller Morten Klokkersveen.
  Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter. Stasjonen inne i fjellet får to innganger, én i nord hvor dagens stasjon ligger, og én ved bensinstasjonen i Holmestrand sentrum.
  – Der dagens stasjon står, er det planlagt en stor parkeringsplass og kollektivterminal med oppstillingsplass for både busser og drosjer, forteller Klokkersveen.

Heis fra toppen av fjellet
Fredag 3. januar ble den første salven fyrt av på toppen av Holmestrandfjellet. Den var starten på sprengningen av heissjakten som går fra toppen av fjellet ned til stasjonen.
  – Heisen blir en tredje inngang til stasjonen, den skal være et bindeledd mellom bebyggelsen på fjellet og bysentrum, sier prosjektleder Morten Klokkersveen.
  – Det er ikke bygget noen liknende heis i Norge, men det geografisk nærmeste, sammenliknbare prosjektet er heisen ved Slussen i Stockholm som ble bygget på 1930-tallet, sier Klokkersveen.
  Av sikkerhetsmessige grunner bygges det to heiser. Hvis én heis stopper, er det mulig å kjøre den andre heisen til samme høyde for å få folk ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA: Heisen
Jernbaneverket bygger heisen, som er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Holmestrand kommune skal ha driftsansvaret. Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.

·         70 meter fra topp til bunn

·         To heiser

·         Koster 48 millioner

·         30 sekunders heistur

·         Ferdig til åpning 2016

 

Sprenges nedover
Det er boret to parallelle hull med en diameter på 15 cm fra toppen og ned til heisrommet. Nede i heisrommet ble så større borkroner trukket opp mot toppen, mens de utvidet hullene til en diameter på 1,60 meter. Nå skal det sprenges ut en sjakt som er 4 x 8 meter. Denne sprenges fra toppen, slik at all sprengstein faller ned i bunnen av sjakten og kan fraktes ut via tunnelen. Det bygges opp en heis med personkorg som plasseres over arbeidsområdet. Denne korgen senkes gradvis nedover i heissjakten etter hvert som de sprenger seg nedover. Når hele sjakta er sprengt ut i april 2014, blir det betongarbeider i sjakta før man starter montering av heisen.  

«… det første prosjektet som bruker betongelementer i så stor skala.»


Snart starter betongarbeidet

Den 12,3 kilometer lange tunnelen skal dekkes på innsiden av 23 000 prefabrikerte betongelementer. For Ølen betong, som produserer to tredjedeler av elementene, er dette den største kontrakten noen sinne.
– På jernbanetunnel er dette det første prosjektet som bruker betongelementer i så stor skala her i Norge, forteller prosjektleder for underbygning, Knut Edmund Knutsen. Knutsen sier det er flere grunner til at valget falt på betongelementer.
– Alternativene til betongelementer var PE-skum og sprøytebetong eller full utstøpning. PE-skum og sprøytebetong er noe vi ønsker å komme helt bort fra. Full utstøpning ble vurdert som for dyrt for vårt prosjekt, og etter vår mening ikke nødvendig. Betongelementer gir også stor fleksibilitet. Vi kan montere alt vi trenger inn i betongelementene, og enkelt rette opp eventuelle feil eller problemer, forklarer han.

Ideer fra utlandet
– Vi har støtt på flere overraskelser på veien. På Snekkestadentreprisen var det løsmasser i tunnelprofilet, sier Klokkersveen. Løsningen ble en rørparaply.
  – Her fikk vi ideen til løsning fra vår sveitsisk- islandske entreprenør, Marti/IAV. Vi var det første prosjektet som hyret inn en utenlandsk entreprenør på så stor underbygningskontrakt. Det har tidvis vært en utfordring, men det har altså utviklet oss, forteller Klokkersveen om erfaringene.
  Så får vi se hvilke andre, spennende løsninger prosjektets framtidige utfordringer resulterer i.

FAKTA

250 km/t
Samferdselsdepartementet ba Jernbaneverket om å planlegge for at tog skulle kunne kjøre i 250 kilometer i timen. Da var det ikke mulig å følge den planlagte traseen, og stasjonen ble lagt inne i fjellet. Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke gir kortere reisetid, økt kapasitet, bedret punktlighet og redusert vedlikeholdsbehov.

Holm - Nykirke

·         Lengde 14,2 km.

·         12,3 km i tunnel

·         133 m2 utsprengt tunnelprofil

·         Kostnad: 5,45 milliarder 2013-kr.

·         Stasjonshallen i fjellet blir 550 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.

·         Plattformene blir 250 meter lange.

·         26 planoverganger nedlegges.

·         Økt kapasitet.

·         Redusert reisetid med 5 minutter.

·         Anleggsstart sommeren 2010.

·         Ferdig høsten 2016.

 

Entreprisene
Prosjektet er delt opp i fem hovedentrepriser, dagsone og tunnel:
Holm: 1,9 km tunnel, 1,6 km dagsone. Skanska har entreprisen på 392 mill. kr.
Sjøskogen: 4 km tunnel. Leonhard Nilsen & Sønner har entreprisen på 609 mill. kr.
Fibo: 1,9 km tunnel. Skanska har entreprisen på 404 mill. kr. Stasjonen: 2,4 km tunnel. Skanska har entreprisen på 982 mill. kr.
Snekkestad: 2,1 km tunnel, 0,3 km dagsone. Marti/IAV har entreprisen på 414 mill. kr. I tillegg kommer innredningsentreprisen på stasjonen, kollektivterminalen og de jernbanetekniske entreprisene.