Jernbanemagasinet banner
2014

Togrevolusjonen

I desember vil det gå 144 flere tog gjennom Oslotunnelen – i døgnet.

MER Å DELE PÅ: Ruteendringen 14. desember gir flere tog å dele på til alle som reiser med tog på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. Foto: Øystein Grue
MER Å DELE PÅ: Ruteendringen 14. desember gir flere tog å dele på til alle som reiser med tog på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. Foto: Øystein Grue

Det er sannelig ikke lett å si hvem som vil være mest fornøyd med ruteendringen 14. desember: De som sogner til Trønderbanens tog sør for Trondheim? De som reiser ett eller annet sted på strekningen Oslo-Stavanger eller for eksempel de som bor i Groruddalen og nå får lokaltog like ofte som det går en T-bane?
  Vi får ta det grøvste først: Fra ruteendringen vil det gå tog hvert 10. minutt fra Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm. Lær deg minutt-tallet på din stasjon og glem rutetabellen!
  L1, lokaltoget mellom Asker og Lillestrøm via Drammenbanen og Groruddalen, vil gå hvert kvarter.
  Det vil bli tilnærmet totimersfrekvens på togene mellom Oslo og Stavanger, og alle Trønderbanetogene i ordinær rute skal gå sørover til Melhus. 12 av avgangene skal gå helt til Lundamo. Mange innbyggere sør for Trondheim får med dette et glimrende togtilbud til Værnes – eller en behagelig reise til og fra jobben. Fra ruteendringen er det bare rushtidsavgangene som skal gå til og fra Lerkendal.

Venter på Høvik
Når Høvik stasjon kan tas i bruk i løpet av neste år, blir tilbudet enda bedre. Enn så lenge må de som bor på Blommenholm, Stabekk og Høvik, nøye seg med buss. Men så snart vendeanlegget på Høvik kan tas i bruk, vil alle som bor langs den gamle Drammenbanen få det samme tilbudet som i Groruddalen: tog hvert kvarter. Annenhver avgang vil gå til og fra Spikkestad.
  Samtidig får Flytoget kjørt enda en avgang vestover slik at Lysaker vil bli betjent med fire flytogavganger i timen.
  – Totalt vil vi få 144 flere tog i døgnet gjennom Oslotunnelen sammenliknet med i dag. I de timene det er tettest toggang, vil vi klare 23 tog i timen i hver retning mot 20 i dag, sier seksjonssjef Ruteplan i Jernbaneverket, Jan Harald Dammen.

«Totalt vil vi få 144 flere tog i døgnet gjennom
Oslotunnelen sammenliknet med i dag.
»
Jan Harald Dammen, ruteplansjef i Jernbaneverket

Ni tog til Gardermoen
En annen nyhet er at det som i dag er en togpendel mellom Skien og Lillehammer, blir delt i to. Toget fra Skien vil gå til Eidsvoll mens toget fra Lillehammer vil få Drammen som endestasjon. Det er dette grepet som gir avgang hvert 10. minutt for knutepunktstoppende tog på strekningen Asker-Lillestrøm.
  Sammen med linje L12, Kongsberg-Eidsvoll, vil dette grepet gi tre NSB-tog mellom Drammen og Gardermoen i timen i tillegg til de tre flytogavgangene fra Drammen og de tre fra Oslo S. Til sammen gir dette tog i gjennomsnitt så ofte at det ikke lenger vil være noen unnskyldning for ikke å rekke flyet.

Sørlandet
I dag går det fem tog mellom Kristiansand og Oslo på hverdager. Etter ruteendringen skal det gå åtte. Det er nå sju avganger med regiontog mellom ­Kristiansand og Stavanger. Fra ruteendringer får folk som skal reise på strekningen Kristiansand-Stavanger, ytterligere én avgang.
  Arendalsbanen er heller ikke glemt. Der økes frekvensen så togene fortsatt får korrespondanse på Nelaug. Det gjelder alle avgangene, med unntak av nattoget.
  – Økt frekvens gir jobbpendlerne en bedre hverdag og styrker bo- og arbeidsregionene langs Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen – fra Bryne – i en pressemelding.
  Det vil han nok få se når NSB offentliggjør passasjertallene neste år. Erfaringsmessig er det ingenting som får flere på toget enn at toget går ofte.