Jernbanemagasinet banner
2014

Flere tog – flere på toget

Det er én driver som uten unntak lokker flere til å bruke tog: At de går ofte. At togene kommer og går på faste minutt-tall, er også et pluss. Det kommer tydelig fram av NSBs trafikktall for 2013.

Foto: Hilde Lillejord
Foto: Hilde Lillejord

Etter at det ble innført ny grunnrutemodell for Østlandet med «stive ruter» og flere avganger, økte trafikken i fjor oppsiktsvekkende mye - mer enn det prognosene anslo og det ekspertene torde håpe på.
  Tom Ingulstad er sjef for persontrafikkenheten i NSB. Han er ikke i tvil om hva som er den viktigste årsaken til at oppsiktsvekkende mange flere nå velger toget: Flere tog, tog som kommer og går på faste minutt-tall og samarbeidet med Ruter som mater til togene.
  – Når togene går på faste minutt-tall jevnt fordelt på timen, er det blitt enklere for Ruter å planlegge bussruter i korrespondanse med togene, sier Ingulstad, som ser fram til en enda bedre planlegging for integrering av tog og buss rundt omkring i landet.

Enkel forklaring
Det er mange elementer som gjerne blir nevnt som avgjørende for at folk skal ta toget: Punktlighet, at det er et sete å sitte på, serveringstilbudet om bord og billettprisen er slike.
  – Med mindre det er store avvik på disse elementene, slår de ikke ut i modellberegningen av trafikkprognoser, sier Ingulstad.
  – Frekvens og jevnhet slår derimot kraftig ut for toget, som jo er det raskeste og mest kapasitetssterke transportmidlet. Vi kan ha en oppfatning av andre årsaker til den sterke trafikkveksten, men vi kan ikke påvise slike effekter av dem, sier Ingulstad. De strekningene som har størst økning i trafikken, er i alle fall der befolkningen har fått flere avganger. Kongsvingerbanen kan notere seg for 35 prosent økning etter at det ble innført timesavganger. To tog i timen på strekningen Oslo-Eidsvoll har gitt en økning på 20 prosent mens IC-toget Skien-Oslo fikk notert en økning på 23,2 prosent. Denne økningen har særlig kommet på strekningen Drammen–Oslo.

FORNØYD SJEF: Tom Ingulstad er direktør for persontrafikkvirksomheten i NSB.
Han kan glede seg over sterke passasjertall for 2013. Tallene fortsetter å øke i år.
Foto: Øystein Grue


NSBs ønskeliste

Når persontrafikkdirektøren skal sette opp ei ønskeliste for de aller nærmeste årene, står hensettingskapasitet på en klar førsteplass.
  – Det er bare ett ord Jernbane-Norge og politisk ledelse må lære seg. De kommende fire årene vil det viktigste være hensettingsanlegg på Hove i Lillehammer og i Skien. Vi kan kjøpe flere tog, men da må vi ha plass til dem, forklarer Ingulstad.
  I Jernbaneverkets handlingsprogram, som bygger på Nasjonal transportplan, kommer midler til disse hensettingsanleggene først i perioden 2018–2023. Men, heter det, «dersom budsjettrammene for perioden 2014–2017 øker ut over NTP-rammene, vil Jernbaneverket anbefale at disse midlene brukes innenfor følgende to hovedområder: Styrking av vedlikehold og fornyelse samt tiltak for å gi et utvidet og forbedret togtilbud innen 2017». Hensettingsanlegg går inn i det siste.

« Vi kan kjøpe flere tog, men da må vi ha plass til dem.»

Får følger
Enn så lenge vil mangel på kapasitet til å parkere togene få sine følger – særlig for pendlerne:
  – Til vi får hensettingsanlegget på Hove, er vi tvunget til å kjøre enkeltsett i rush på Dovrebanen. Det samme med Skien. Den kapasiteten vi skal sette inn i morgenrushet, må gå fra endestasjon, understreker Ingulstad, som også innser at trafikkveksten NSB har opplevd i det siste, vil forsinke utfasingen av 69-sett.
  For Tom Ingulstad kommer økt kapasitet gjennom Oslo-tunnelen lenger ned på lista. Han mener den likevel vil tvinge seg fram om noen år:
  – Allerede når Follobanen står ferdig, vil banene inn til Oslo S ha større kapasitet enn Oslo S. Det er delvis slik allerede i dag, men det vil bli veldig tydelig da. Antall tog vi kan kjøre på Follobanen, vil bli begrenset av muligheten til å ta imot dem på Oslo S.

FAKTA
Trafikktall NSB 2013

 På landsbasis: 4,1 mill. flere ­reiser, som er opp 7,3%.

Strekning og produkt AntallEndring i %
Lokaltog Oslo-området39 307 000 +7,4
Linje R10 Oslo–Skien4 056 000 +23,2
Lokaltog Rogaland3 455 000+5,0
Linje R10 Oslo–Lillehammer2 683 000+10,2
Line R20 Oslo–Halden2 183 0000
Lokaltog Hordaland1 630 000+2,7
Lokaltog Trøndelag1 050 000+7,8
Regiontog Oslo–Bergen892 000-1,2
Regiontog Oslo–Stavanger855 000 +4,8
Regiontog Oslo–Trondheim554 000-2,9
Regiontog Rørosbanen300 000+9,2
Regiontog Trondheim–Bodø279 000 +1,5
Regiontog Halden–Göteborg259 000- 8,0
Lokaltog Trondheim–Røros134 000+7,2
Regiontog Raumabanen110 000+4,7
Lokaltog Bodø–Rognan84 700+3,3
Lokaltog Trondheim–Storlien 64 100-3,8
Lokaltog Arendalsbanen52 100+3,0
Lokaltog Porsgrunn–Notodden48 400+11,5