Jernbanemagasinet banner
2014

Færre feil i navet

Neste høst skal det bli færre feil på Skøyen enn det er i dag. Alnabru er det verre med.

FORNYER: Vibeke Aarnes har fått penger til å fornye Oslo S og Skøyen neste år. Foto: Arne Danielsen
FORNYER: Vibeke Aarnes har fått penger til å fornye Oslo S og Skøyen neste år. Foto: Arne Danielsen

Områdedirektør Vibeke Aarnes har ansvar for de delene av jernbanenettet med aller mest trafikk. I 2015 ligger det an til at hun får de pengene hun ba om til å fortsette fornyelsen av Oslo S og Skøyen. I selve jernbanenavet skal det i løpet av i år og neste år legges igjen en kvart milliard kroner, som Aarnes lover skal gi en mer pålitelig jernbane.
  – På Skøyen skal vi få skiftet ut ni sporveksler og tungepartiet i ytterligere åtte sporveksler. Erfaringen fra Oslo S er at da blir det færre feil, sier Aarnes. Men å forhindre at Skøyen må stenge på grunn av feil på én eneste komponent, det kan hun ikke love:
  – Vi har seksjonert strømforsyningen til signalanlegget på Oslo S slik at visse typer feil ikke lammer hele stasjonen. Vi håper å kunne gjøre det samme med signalanlegget på Skøyen stasjon, men dette anlegget er fra 1977 og har klare teknologiske begrensninger som vi dessverre må leve med i noen år til.
  Mye av strekningen Etterstad-Lysaker er fornyet, men ennå gjenstår en del. Blant annet en tredel av Oslo S, sporene 16-19. Disse sporene kommer i befatning med Follobanen og vil bli planlagt sammen med det prosjektet. Dessuten gjenstår en del komponenter som nå vil bli byttet ut.
  For andre deler av nettet sitt er hun mer bekymret. Ikke minst gjelder det Dovrebanen der det fortsatt er behov for tiltak for å gjøre banen mer robust. Og godsterminalen på Alnabru.

 «Signalanlegget på Skøyen må vi dessverre leve med noen år til»
Vibeke Aarnes, områdedirektør

Hodepinen Alnabru
Det har ikke manglet på planer for å gjøre godsnavet i Norge, Alnabru godsterminal, mer funksjonelt og pålitelig.
  – Uklarhet om den langsiktige løsningen har ført til at jeg nå må lage en ny fornyelsesplan for å holde Alnabru i live til rundt 2028.
  Det er særlig på signalsiden det er prekært på Alnabru, skjønt spor og sporveksler heller ikke er mye å skryte av. Men signal er den største utfordringen.
  – Alnabru har hele fem signalanlegg. For ett av dem, Ebilock 850, har produksjonen av reservedeler opphørt. For de fire andre gjøres den siste bestillingen av reservedeler i 2014. Vi må derfor snarest starte planleggingen av fornyelse av signalanleggene, uavhengig av andre planer, for å sikre at godsterminalen fungerer, understreker Aarnes.