Jernbanemagasinet banner
2014

De setter spor etter seg

Disse fire prosjektlederne gleder seg over at Follobanen endelig går over i utbyggingsfasen.

GLEDER SEG: Prosjektlederne Anne Margrethe Waage, Janette Brask, Anne-Kathrine Kalager og Anne Marie Dyrøy har ansvar for fire sentrale deler av den nye Follobanen, som skal stå ferdig i 2021.Foto: Hilde Lillejord
GLEDER SEG: Prosjektlederne Anne Margrethe Waage, Janette Brask, Anne-Kathrine Kalager og Anne Marie Dyrøy har ansvar for fire sentrale deler av den nye Follobanen, som skal stå ferdig i 2021.Foto: Hilde Lillejord

Anne-Kathrine Kalager har vært frontfigur for Follobanen siden 2007. Alt i 2001 begynte hun å planlegge dobbeltspor mellom Oslo og Ski sammen med Janette Brask. Nå er Kalager prosjektleder for den gigantiske TBM-kontrakten (boring av to 20 km lange tunneler med fire maskiner samtidig), mens Brask ­leder de store arbeidene på Ski.

Modning
I dag ser de at den lange planleggingstida har hatt sine positive sider: – Prosjektet har vært gjennom en modning, og vi går nye veier på flere områder. 
  Noe av det som gjør Follobanen spesiell, er at den skal føres gjennom verdifulle kulturminner ved Middelalderparken og inn i Jernbane-Norges nav: Oslo S.
  – Målet er å få dette gjort med færrest mulig ulemper for togtrafikken, sier Anne Marie Dyrøy, som er Follobanens prosjektleder for innføringen og samarbeider med Riksantikvaren, kommunen og togledelsen på Oslo S.

Klappet fram
Brask har ansvar for den delen av banen som har «alt»: dårlige grunnforhold, tunnelsprenging, betongkonstruksjoner og nye Ski trafikk-knutepunkt.
  – Hele denne utbyggingen skal forholde seg til fem ulike signalanlegg, forteller Anne Margrethe Waage, som nettopp skal lede den delen av prosjektet.
  De fire ser fram til å sette spor etter seg i 50-100 år fram i tid, og de får ikke fullrost alle dem som har stått på for Follobanen: – Vi er blitt klappet fram hele veien!