Jernbanemagasinet banner
2014

Brua over Glomma

Fetsund bru // Byggeår: 1919 // Hvor: Kongsvingerbanen

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Fetsund bru er navnet på både ei vei- og ei jernbanebru som krysser Glomma ved Fetsund i Fet kommune i Akershus.
  Den første brua, bygget i tre, ble tatt i bruk i 1860 for Kongsvingerbanen. Fet og Høland herreder spleiset på en kjørebane for hest og kjerre på nedstrøms side av brua. I 1877 ble brua ombygd, og peleåket ble erstattet av brukar i stein. Den fikk også sju spenn i stål, hvert på om lag 60 meter.
  Lensene i Sørumsand ble flyttet til Fetsund, og den gamle brua kunne gi store opphopninger av tømmer under fløtingen. Dette førte til at en ny og høyere bru ble bygget noen titalls meter oppstrøms for den gamle trebrua.
  Andre generasjon jernbanebru, med en lengde på 420 meter, ble åpnet i 1918, bygget som en kombinert jernbane- og veibru med en kjørebane på hver side. I 1959 kom den første veibrua på riksvei 22, og en av kjørebanene på jernbanebrua ble gang- og sykkelvei. På 1980-tallet ble en av de siste kombinerte jernbane- og veibruene i Norge revet.