Jernbanemagasinet banner
2014

Beste sykkelby – for fjerde gang

I Lillestrøm sykler mange av togpassasjerene. Lene Paulsen-Johansen er en av dem, og hun forstår godt hvorfor Lillestrøm for fjerde gang er kårets til Norges beste sykkelby.

ÅRET RUNDT: Bare når det er kraftig snøfall og dårlig brøyting, sprutregn eller spesielt kaldt lar Lene Paulsen-Johansen sykkelen stå. Foto: Øystein Grue
ÅRET RUNDT: Bare når det er kraftig snøfall og dårlig brøyting, sprutregn eller spesielt kaldt lar Lene Paulsen-Johansen sykkelen stå. Foto: Øystein Grue
Ved Lillestrøm stasjon er det 600 opplyste sykkelparkeringsplasser under tak. Byen har egne sykkelfelt i sentrum, og det er bygd sykkelveier langs hovedveiene.
  – Jernbaneverket og veimyndigheter i Lillestrøm har likevel mye å lære av Danmark, hvor 70-80 prosent av syklistene sykler året rundt, sier overingeniør Frode Hofseth i planavdelingen i Skedsmo kommune. Han la i 2005 fram en hovedplan for sykkelsatsing i Skedsmo. Planen ble revidert i fjor, og i Lillestrøm har snøbrøyting av sykkelfelt og sykkelveier samt bedre lys langs sykkelveiene nå fått høyeste prioritet. Lillestrøm har et sykkelvennlig landskap, men en økende bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet har også bidratt til at syklistene i Lillestrøm opplever stadige forbedringer.
  – Vi ser at de byene som gjør en innsats over tid, oppnår gode resultater. De beste sykkelbyene i Norge er de som i lang tid har arbeidet for å legge forholdene til rette, sier informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronstad, til Jernbanemagasinet.
  Sjur Helseth i Jernbaneverket forsikrer at tilrettelegging for sykkelparkering og sykling blir et prioritert satsingsområde framover – i samarbeid med kommunene.