Jernbanemagasinet banner
2014

Bedre informasjon gir mer punktlige tog

Jernbaneverket, NSB og Flytoget har lagt seg i selene for å få flere punktlige tog. Iherdig arbeid gir nå resultater det er lov til å skryte av. Det rammer dem som er ute i siste liten.

Foto: Øystein Grue

Vi har sammen med konduk­tørene sett på hva som kan korte ned på ståtida på ­stasjonene. (Elin Alseth, NSB)

Foto: Øystein Grue

Som en viss fotballtrener i Trondheim stadig terpet på: I en prestasjonsgruppe er du god sammen med noen. Nå har Jernbaneverket, Flytoget og NSB jobbet både hver for seg, men også tett sammen, for å frigjøre de tusener som reiser med tog, fra litt av den svøpen forsinkelse er.
  – Så tett som trafikken er blitt, blir vi mer sårbare for forsinkelser. Da må vi utnytte de mulighetene vi har og gjøre det som er mulig for å begrense stasjonsoppholdet, sier Victor Hansen, sjef for Jernbaneverkets kunde- og trafikkinformasjon.
  Det samme mener NSB. Resultatet for deres del er en kraftig reduksjon i forsinkelsestimer som skyldes stasjonsopphold.

 «Noen sekunder her og noen sekunder der gir til slutt et mye bedre resultat.»
Victor Hansen

På sekundet
NSB startet i 2011 med å forberede seg på desember 2012 – da togene gjennom Oslotunnelen måtte løpe uten unødig opphold for at ruteplanen skulle holdes.
  – Vi har sammen med konduktørene sett på hva som kan korte ned på ståtida på stasjonene. Blant annet hvor konduktøren skal stå, om det er ved den inngangsdøra de fleste rusher mot, eller om det er ved vogna der folk med barnevogner eller i rullestoler skal på eller andre steder. Vi har siden sett at konduktørene har blitt mye flinkere. De har også blitt tøffere. Nå tør de gi avgang når avgangstida er inne selv om det kommer noen løpende for å bli med, forteller Elin Alseth i NSB.
  NSB har også hatt det samme opplegget med lokførerne slik at de stopper der toget skal stoppe, avhengig av togets lengde. Dette har sammenheng med tiltaket Jernbane­verket har bidratt med for å forkorte stasjonsoppholdet.

TØFF KONKURRANSE: Hvert sekund teller når toget tar opp
kampen om å være like attraktiv som privatbilen.


To fluer i …
Jernbaneverkets bidrag har i første rekke vært å sette opp skilt der toget skal stoppe avhengig av hvor langt det er. På stadig flere stasjoner rundt Oslo er det nå merket opp med store bokstaver på plattformen hvor inngangsdørene på toget vil komme. Sammenholdt med monitorinformasjon gir det informasjon til publikum om hvor de bør stå for enkelt å finne plassen sin når toget kommer.
  – Det er ingen tvil om at dette tiltaket har slått ut på punktlighetsstatistikken. Dette er et enkelt system som folk intuitivt skjønner. Dessuten er det en god service overfor dem som skal reise, sier Victor Hansen.
  Denne oppmerkingen er fullført på Lillestrøm, Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen, Lysaker, Sandvika, Drammen og Holmlia. I år kommer Ski, Moss, Oslo lufthavn, Eidsvoll og Asker etter.
  En forutsetning for oppmerkingen er at det først er avklart hvor toget skal og kan stoppe. Hvor det kan stoppe, har med plasseringen av signaler å gjøre. Lokfører må stå slik at han eller hun ser signalene greit. Derfor er alltid lokførere med på denne delen av jobben.

SAMMEN FOR TOG I TIDE: Elin Alseth i NSB og Victor Hansen i Jernbaneverket arbeider tett
sammen for å fjerne små tidstyver som til slutt blir til en togforsinkelse. Nå ser de resultater.

 

Neverending story
For å kunne gjennomføre den ruteplanen som er i det sentrale Oslo-området nå, kreves sekundpresisjon på stasjonsopphold. Så kort tid er det mellom togene at stasjonsoppholdet på for eksempel Skøyen blir for langt hvis det regner i rushtiden. Den økte tidsbruken skyldes sammenslåing og risting av paraplyene. –
  Punktlighetsarbeid og stasjonsopphold er et område vi aldri blir ferdig med. Det er mer å hente, men samtidig må vi hele tiden holde fokus for å prestere, sier Elin Alseth.
  I NSB har de dessuten gjort noe uhørt. De har begynt å oppdra kundene sine gjennom holdningskampanjer.
  «Dørene lukkes 20 sekunder før avgang. Slipp andre av før du selv går på. Effektiv av- og påstigning gir punktlige avganger» er budskapene som også bidrar i den store sammenhengen.
  – Svært mye av det vi gjør går på marginer. Men noen sekunder her og noen sekunder der gir til slutt et mye bedre resultat, oppsummerer Victor Hansen.