Jernbanemagasinet banner
2014

Arendalsbanen – moderne mot alle odds

Norge har etter hvert få sidebaner. Arendalsbanen er en av de som fortsatt holder koken.

FLERE TOG: Det blir flere tog til og fra Arendal med ny ruteplan i desember.Foto: Njål Svingheim
FLERE TOG: Det blir flere tog til og fra Arendal med ny ruteplan i desember.Foto: Njål Svingheim

Nå tar den 104 år gamle banen steget inn i en ny tid. På noen områder blir den mer moderne enn hovedlinjen, Sørlandsbanen!

På Arendal stasjon holder Jernbaneverkets folk på med avsluttende sporarbeider for å tilpasse banen til den nye tid. I løpet av januar skal Arendalsbanen ta skrittet fra en bane som drives på unntak fra kravene i togframføringsforskriften til å bli en bane utstyrt med fjernstyring og FATC. Det betyr at banen får signal- og sikringsanlegg som kan styres fra togledelsen i Kristiansand og at togenes hastighet og passering av signaler overvåkes.

Mange flere tog
– Det blir jo mange flere tog her på Arendalsbanen nå som Sørlandsbanen får nesten en dobling i tallet på avganger. Derfor er det veldig greit at også denne banen får fullverdig signalanlegg og skal drives på samme måte som andre baner, sier prosjektleder Rune Jensen og byggeleder Tor Christian Taraldsen.
  Arendalsbanen har hatt en særordning ved at kun ett tog tillates å kjøre strekningen Nelaug – Arendal – Nelaug om gangen uten at Arendal stasjon er betjent av trafikkstyrer. Lokfører Truls Rasmussen ser fram til at hverdagen på banen «sin» blir enklere:
  – Nå kan vi snart forholde oss til Arendalsbanen som til alle andre strekninger vi kjører.
  Taraldsen er glad for at staten velger å satse videre på Arendalsbanen.
  – Arendal er jo fylkeshovedstad i Aust-Agder og det hadde jo vært for galt om vi skulle miste jernbaneforbindelsen hit, mener Rasmussen.

Mot alle odds
Banen fra Nelaug på Sørlandsbanen og ned til Arendal har vært en sidelinje helt siden Sørlandsbanen åpnet fram til Kristiansand i 1938. Banen var en av mange armer ut til kysten og inn i landet fra hovedlinjen. Etter hvert har persontrafikken blitt nedlagt på de aller fleste. Det går ikke lenger tog til steder som Rødberg, Tinnoset, Kragerø, Treungen, Grimstad, Flekkefjord og Ålgård.
  I det som ble kalt «den store sidebanemassakren» på slutten av 1980-tallet hang også Arendalsbanen i en tynn tråd. Men togene fikk fortsette å knytte Sørlandsbanen sammen med fylkeshovedstaden. Arendal var også i en særstilling siden byen hadde ‘direkte vogner’ til og fra Oslo i både dag- og nattogene på Sørlandsbanen til langt ut på 1990-tallet. Europas korteste sovevognstrekning gikk Oslo – Arendal og var på bare 310 kilometer!
  Som andre sidebaner var Arendalsbanen dieseldrevet, men igjen mot alle odds, ble strekningen elektrifisert i 1996. I 2000 ble banen stengt på grunn av lokførermangel i NSB. Mange trodde da at siste tog hadde gått. Men det viste seg at Arendalsbanens betydning for trafikktallene på Sørlandsbanen var større enn antatt, og i juni året etter kom togtrafikken i gang igjen.

«Nå kan vi snart forholde oss til Arendalsbanen som
til alle andre strekninger vi kjører.
»
Truls Rasmussen, Lokfører

Moderne
Arendal stasjon får nå sikringsanlegg og inn- og utkjørsignaler. På stasjonen er det bygget nytt sikringsanlegg med eget teknisk hus, skiftet ut to sporveksler og gjort andre tilpasninger i sporene slik at det blir mulig å snu tog med lokomotiv. Det er også gjort større arbeider på tidligere Rise stasjon samt en del arbeider på vegsikringsanleggene.
  – Vi har lagt flere kilometer med nye kabelkanaler langs sporet for å nå ut til forsignalene for disse, forteller Rune Jensen. Det er også lagt fiberkabel langs hele banen. Mer enn 100 baliser i sporet måtte til for å overvåke togenes hastighet. Arendalsbanen utstyres med akseltellere i stedet for sporfelt. I tillegg er det utført endringer i sikringsanlegget på Nelaug og lagt inn nye skjermbilder hos togledelsen i Kristiansand. Byggingen av fjernstyringsanlegg og FATC på Arendalsbanen skal ferdigstilles i januar og vil komme på mellom 60 og 70 millioner kroner.