Jernbanemagasinet banner
2014

Må du bile til stasjonen?

Alle som trenger å kjøre bil for å ta toget, skal ha mulighet til å parkere.

Foto: Tore Holtet

Mange som bruker bil, bor mindre enn én kilometer fra stasjonen(Sjul Helseth, seksjonssjef i Jernbaneverket)

Foto: Tore Holtet

Alle som trenger å kjøre bil for å ta toget, skal ha mulighet til å parkere. Flere må imidlertid regne med å betale noe for parkeringen. Samtidig skal forholdene legges bedre til rette slik at flere kan sykle, ta bussen eller gå til og fra stasjonen.

Dette er noe av innholdet i Jernbaneverkets parkeringsstrategi, som for tida konkretiseres ned på hver eneste banestrekning. I dag er det «første mann til mølla-prinsippet» som gjelder.
  En omfattende kartlegging viser at det ofte ikke er en eneste parkeringsplass å oppdrive i det sentrale østlandsområdet. Dette skal delvis løses med å bygge nye plasser, men det er ikke like enkelt som før – og det koster penger. Til dels mye penger. Ikke sjelden er prislappen opptil 200 000 kroner for én parkeringsplass på grunn av vanskelige grunnforhold og/eller dyr tomtegrunn.

«I løpet av året går vi mer og mer over til en ordning med bruk av oblat.»
Sjur Helseth, seksjonssjef i Jernbaneverket

Bygge ut
– Så langt har vi bygd ut parkeringsplasser på offentlige områder som eies av enten Jernbaneverket eller Rom Eiendom. Fremdeles er mange av dem helt gratis. Det kan vi ikke fortsette med – i alle fall ikke i sentrale strøk, sier seksjonssjef Sjur Helseth i Jernbaneverket.
  – I løpet av året går vi mer og mer over til en ordning med oblat, som gjør at pendlere med månedskort eller annen periodebillett vil kunne parkere mot et administrasjonsgebyr på 50 kroner måneden. Dette kombineres med dagbetaling for dem som tar toget av og til. I tillegg åpner vi opp for å ilegge bilister en ytterligere avgift der det er stor kamp om plassene.

Parkeringshus
I Lillestrøm har det lenge kostet 300 kroner måneden å benytte parkeringshus hvis du reiser fast med tog. Liknende ordninger er aktuelle å innføre ved andre bynære stasjoner.
  – Noen steder kan det være fornuftig å flytte parkeringen noen hundre meter unna stasjonen. Vi er også på leting etter muligheter for sambruk. Dette kan vi eksempelvis få til ved siden av kjøpesentra som har ledig parkeringskapasitet på dagtid. Uansett ønsker vi å se tiltakene på hver banestrekning under ett. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøker vi mulighetene for å sette opp skilt/tavler som gir sanntidsinformasjon om ledige plasser ved innfartsparkeringene.

NYE PLASSER: Jernbaneverket prioriterer bygging av parkeringsplasser når stasjonen ligger i et bilbasert oppland med store avstander. Bildet er fra Eidsvoll Verk.

Mer sykling
– I hvor stor grad er det mulig å legge mer til rette for sykling og gange?
– Våre undersøkelser viser at det i dag foregår mye nærparkering. Mange som bruker bil, bor mindre enn én kilometer fra stasjonen. Det viser at potensialet for mer gange og sykling så absolutt er til stede, fastslår Helseth. Flere steder har vi satt opp låsbare sykkelhus, og de blir brukt. Der forholdene er lagt til rette, viser det seg at mange sykler – også på vinterstid. På Kongsberg, for eksempel, sykler over ti prosent av togpassasjerene gjennom hele året.

POTENSIAL: Langt flere vil sykle til stasjonen når forholdene legges til rette for det. Bildet er fra Darbu, hvor det også er god plass til flere biler.

FAKTA

Parkering

  • Dekningen av parkeringsplasser i forhold til passasjerer varierer fra null til over 100 prosent. Det mest typiske er en dekning på 20 prosent.
  • De fleste innfartsparkeringene er fremdeles gratis. Det resulterer i at mange tar bilen når de skal forflytte seg noen hundre meter til og fra stasjonen.
  • I løpet av året rulles det ut en ordning med parkeringsoblat. På 24 nye stasjoner, fortrinnsvis på Østlandet, vil det koste 50 kroner måneden – og 20 kroner dagen for dem som parkerer sporadisk.
  • På enkelte strekninger, i første omgang mellom Sandvika og Asker, innføres kun dagbetaling.
  • I områder med et bilbasert oppland, der bebyggelsesmønsteret gjør det vanskelig å betjene stasjonen kollektivt, vil bilparkeringene bli utvidet.
  • Det satses mye mer på sykkelparkering ved stasjonene. En rekke stasjoner på Østlandet vil få låsbare anlegg. For store stasjoner som Oslo S vil behovet for sykkelparkering bli vurdert særskilt.
  • Bedre overganger mellom buss og tog vil også være et stort satsingsromåde framover.