2014

 • De setter spor etter seg

  Disse fire prosjektlederne gleder seg over at Follobanen endelig går over i utbyggingsfasen.

 • Proffere prosjektstyring

  Jernbaneverket tar grep med sikte på å oppnå en mer profesjonell prosjektstyring. Økt handlefrihet og gjennomføringskraft i prosjektene kombineres med en sterkere eierstyring gjennom nyopprettede prosjektstyrer.

 • Alle fikk jobb

  Fire forventningsfulle og topp motiverte karer er i gang med to års fagopplæring på Lillestrøm for å bli banemontør og signalmontør i Jernbaneverket.

 • Borar seg gjennom Ulriken

  For første gang i Noreg skal ein jernbanetunnel borast.

 • Brua over Glomma

  Fetsund bru // Byggeår: 1919 // Hvor: Kongsvingerbanen

 • Løfter Østre linje

  Fem stasjoner fremstår snart i ny drakt. Alle midtplattformene er fjernet og alle plattformer er blitt lange nok.

 • Oslo-tunnel på en annen måte

  Et av de kreative forslagene til nytt Oslo-nav er å utvide jernbanen under byen.

 • – For fleksible løsninger

  NHO mener jernbanesektoren er overmoden for reformer.

 • – Vil ha mer konkurranse

  Flytogsjefen mener dagens organisering av jernbanen er rotete. Hun mener mer konkurranse vil gi mer penger til jernbanen.

 • – Systemet er feil

  Etter noen måneder som infrastrukturdirektør slår Gorm Frimannslund at dagens jernbanesystem er feil.