Jernbanemagasinet banner
2014

80 år og gull verdt

– Av alle jernbaneveteraner jeg har møtt, må du være toppen! sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til Per Lundberg. I en alder av 80 år er han fremdeles gull verdt for Jernbanen, noe også kong Harald setter pris på …

Foto: Tore Holtet

Så lenge gamle anlegg er i full drift, er denne mannen verdt langt mer enn kongelig sølv! (Elisabeth Enger)

Foto: Tore Holtet

Åttiåringen fra Moss har 65 år på baken som jernbanemann – mange av dem som instruktør med signalteknikk som fagområde. Fremdeles har han det tekniske ansvaret for modelljernbanen han selv har bygd på Norsk jernbaneskole på Grorud. Og da han før jul fylte 80 år, ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje under stor festivitas med mange godord og godsaker.

Fagmann og forteller.
– Jeg nærmest datt opp i dette, sier veteranen og påstår med glimt i øyet at han begynte på jernbanen for å slippe militærtjeneste. Det var på den tiden jernbaneansatte automatisk ble overført til jernbanens sikkerhetstjeneste ved oppnådd militæralder.
– Men tror du ikke de forandret på det idet jeg begynte, så jeg måtte raskt tjenestegjøre mine 18 måneder i flyvåpenet …
  Etter hvert tok Per Lundberg fagprøve som stillverksmontør, nå signalmontør. Han fikk hele Østlandet som sin arbeidsplass og var med på å prosjektere og bygge sikringsog signalanlegg. Det medførte at stadig flere stasjoner ble fjernstyrt, og behovet for stasjonsansatte ble betydelig redusert.
  – Vi ble nærmest kjeppjaget av stasjonsbetjeningen da vi dukket opp, minnes han. Per er en kombinasjon av forteller, humørspreder, omsorgsperson, levende leksikon og teknisk begavelse av de sjeldne. Spør du denne mannen om sporfelt, linjeblokk, dvergsignaler, CTC og PLS, må du ha god tid.

GLØDENDE ENGASJERT: Elisabeth Enger blir fullt oppdatert om hva denne modellen fra Østfoldbanen viser. 80 ÅR: Det ble gjort stor stas på Per Lundberg da han fylte 80 år.


Da jernbanen var 100 år

  – Faren min var konduktør, men han sa: «Jeg synes du skal prøve noe teknisk». Og det var nok et godt råd. Jeg har alltid likt alt som har med konstruksjoner å gjøre og har vært heldig som har hatt hobbyen min som jobb. I god tid før jernbanens hundreårsjubileum 1954 var det flere som hadde merket seg Per Lundbergs ferdigheter. Sammen med to andre ble han nemlig spurt om å være med på å bygge opp en 72 kvadratmeter stor modelljernbane i anledning jubileet.
  Modelljernbanen ble senere flyttet til Teknisk Museum, og den ble driftet av Per Lundberg. Senere har han bygd flere tilsvarende baner som ledd i fagutdanning, enten det har vært på Blindern, Tomtekaia eller på Grorud.

Lå i kjelleren
Mossingen var både elektroformann og mangeårig områdeformann for signal med base på Ski. Siden 1969 har han imidlertid vært knyttet til en eller annen form for jernbaneutdanning.
  Egentlig hadde han tenkte å pensjonere seg som 63-åring, men han savnet raskt jobben og jernbanemiljøet. Og rundt år 2000 ble han spurt om å bygge opp igjen tre stasjoner etter en falleferdig modelljernbane. I et og et halvt år lå han i kjelleren på jernbaneskolen og konstruerte en stadig mer fullverdig modelljernbane.
  – Jeg hadde et gammelt ønske om å koble sammen de tre stasjonene og dermed få til en sammenhengende bane – med tunnel og bro. Og i 2005 sto den ferdig.

Per har skjønt det
Etter den tid har både jernbaneutdanningen og signalfaget fått en renessanse.
  – Jernbaneverket og jernbaneskolen har fått en dyktig ledelse, sier veteranen, som er glad for at det nå satses systematisk på å styrke jernbanekompetansen.
  I og med at mange av dagens signal- og sikringsanlegg er fra Per Lundbergs ungdom, og han kan undervise med utgangspunkt i en fungerende minijernbane, kunne ikke dagens lærlinger fått noen bedre læremester.
  – Per har skjønt hvordan det skal undervises i yrkesfag, kvitterer skolesjef Eva Ervik, som håper han varer evig.
  Det kan ikke Per Lundberg love. Så langt har han undervist over 1000 timer i året. Nå har han planer om å trappe ned litt. Men han skal fortsatt holde innføringskurs i jernbaneteknikk og fortsette med undervisning uten å ha ansvar for hele klasser.

Omsorg for damer og ungdom
80-åringen har for øvrig mange jern i ilden. I Jernbanens Musikkorps er han klarinettist på det 60. året (!), og han skofter nesten aldri en øvelse.
  – Du har omsorg for alle, særlig oss damene, sa korpsets leder Mette Norheim da hun hedret jubilanten.
  På jobben har han et spesielt forhold til ungdommen. Og de som har utenlandsk opprinnelse, opplever at han alltid uttaler navnet deres korrekt.
  – Jeg passer på å lære meg lydskriften på fornavnet deres, sier Per Lundberg og smiler.
  – Du gir meg virkelig håp for framtida, sier Elisabeth Enger og gleder seg over at Per Lundberg fremdeles vil dele sine kunnskaper med jernbanens framtidige fagekspertise. Så lenge gamle anlegg er i full drift, er denne mannen verdt langt mer enn kongelig sølv!