Jernbanemagasinet banner
2013

Sommerbrudd med høy puls

I løpet av de ni dagene årets sommer­brudd varte, ble det gjennomført 788 tiltak på strekningen Oslo S-Lysaker. Sommerens arbeider skal bidra til en sikrere og mer pålitelig reise og tettere togtrafikk.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

– På høy tid at dette sporet fornyes, kommenterer erfarne Reidar Haugland. Det er midnatt, og den tyngste delen av sporkrysset mellom Skøyen og Lysaker er snart på plass.

Det var på tide å få skiftet ut fire sporveksler på en av de desidert mest trafikkbelastede strekningene på det norske jernbanenettet. Oppgradering av gamle og lettere skinner til høyhastighetsbane-standard (60 kilo/meter) vil ikke bare gi høyere komfort og mindre støy utenfor og i toget. Levetiden på det jernbanetekniske anlegget blir også forlenget.

Kranfører Gunnar Seves i Baneservice får skryt av erfarne Haugland som har vært med på slike operasjoner atskillige ganger tidligere.
– En beltegående kran på et så pinetrangt sted er meget krevende! Det skal så lite til før betongsviller og kabelkanaler kjøres i stykker.

Flere tog i timen

En stor del av jobben i løpet av bruddet i sommer har gått ut på å forberede strekningen Lysaker-Skøyen for tettere togtrafikk. I desember neste år må det være plass til 24 tog i timen i hver retning. For å få til det er det blitt flyttet på signal og sporveksler.

Gjennom et puslespill av forberedelser var de 788 arbeidsoppgavene som skulle utføres detaljert beskrevet og tidfestet.

Tidsskjemaet holdt på å sprekke da en solslyng på Skøyen skapte en utfordring i siste liten før kontrollørene måtte få slippe til. Men dyktige fagfolk løste flokene og holdt oppsatt tidsfrist med iskald margin etter ni døgns jobbing med høy puls.

Gjenganger

Signalfeil på Skøyen har vært en gjenganger til fortvilelse for de 80 000 som daglig passerer stedet med tog. Nå har nye kabler erstattet de utslitte, og det er lagt inn nye sporveksler til erstatning for dem som for lengst har gjort sitt. Det er skiftet pukk og lagt nye skinner.

Gjennom Oslotunnelen er det utført flere tiltak som skal bedre sikkerheten ved en eventuell brann i tunnelen. Her legges vannrør som skal levere 3000 liter i minutter. I tillegg monteres 39 kraftige takvifter som skal klare å styre røyken bort fra der folk skal evakueres hvis en krisesituasjon oppstår.

På samme måte som etter arbeidene i Oslo-tunnelen og Oslo S under tidligere sommerbrudd, er det forventet at feil som fører til forsinkelser, vil bli redusert allerede i vinter.