Jernbanemagasinet banner
2013

Ny maskin åpner stikkrenner

En ny, skinnegående spylemaskin brukes til å åpne stikkrenner på Dovrebanen. – Maskinen er helt avgjørende for oss, sier byggeleder Hans Magne Killi i Jernbaneverket.

HØYT TRYKK: Geir Havn holder slangen sammen med Henning Rognli, mens sikkerhetsvakt Reidar Hagelien følger med. Alle arbeider i firmaet Ahsco som er innleid av Jernbaneverket. (Foto: Harald Vingelsgaard)
HØYT TRYKK: Geir Havn holder slangen sammen med Henning Rognli, mens sikkerhetsvakt Reidar Hagelien følger med. Alle arbeider i firmaet Ahsco som er innleid av Jernbaneverket. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Vi får demonstrert den nye oppfinnelsen et par kilometer nord for Fåvang stasjon, hvor tre mann fra entreprenørfirmaet AHSCO er i full sving. En mann spyler vann med høyt trykk inn i stikkrenna. Og vannet fosser ut igjen sammen med små steiner og løse masser. Effektivt. En annen holder fjernkontrollen til kompressoren. Og én er sikkerhetsvakt. Etter et par minutter stopper de kompressoren og måker vekk massene som har samlet seg ved utløpet til stikkrenna. Slik fortsetter de til stikkrenna er helt åpen.

GJØR KLAR: Henning Rognli (t.v.) og Geir Havn (t.h.) gjør klar for spyling av en stikkrenne.

Oppfinnelsen
Spylemaskinen er en ombygd dumper med 6 500 liter vanntank og høytrykkspumpe som gir 170 bar trykk. – Vi arbeidet med vedlikehold for Jernbaneverket og så behov for bedre utstyr til å spyle stikkrenner, sier daglig leder Arne Helge Stø i firmaet AHSCO. Han utviklet maskinen, mens et dansk firma bygde den. Maskinen kan også brukes til tunnelrengjøring og skinnespyling.

Flom og stopp
Da flommen kom i mai, var mange stikkrenner tette. Vannet tok nye veier, gravde seg under skinnegangen og ødela mye.
  Det er flere hundre stikkrenner under jernbaneskinnene i Gudbrandsdalen.
  – Vi i Jernbaneverket har satt fullt trykk på å åpne stikkrenner, grave grøfter og lage vannveier. Vi har en tankvogn som er ment for brannslukking, men den egner seg ikke for å åpne stikkrenner. Derfor er vi svært godt fornøyde med den nye, effektive, skinnegående spylemaskinen som åpner de tette stikkrennene, sier byggeleder Hans Magne Killi i Jernbaneverket.

FAKTA: Stikkrenner

- Det er om lag 70 stikkrenner under jernbanesporet mellom hver stasjon i Gudbrandsdalen. De aller fleste har enten vært delvis tette ­eller helt tette av jord og stein.

- Etter flommen i mai ble det satt i gang akutte reparasjoner av banelegemet i hele Gudbrandsdalen. Fra den 18. juni startet fase 1 med forsterkning av eksisterende vannveier, utskiftning av stikkrenner og åpning av stikkrenner. Arbeidet varer året ut. 

- Uten den skinnegående spyledumperen ville det vært veldig vanskelig å komme fram til alle stikkrennene for å åpne dem med tradisjonelt tilgjengelig utstyr. 

- Mye arbeid gjenstår. Sideterrenget lenger unna jernbanen skal gjøres sikrere når fase 2 i flomutbedringen starter neste år. Dette arbeidet krever nært samarbeid med NVE, Statens vegvesen og andre naboer. I tillegg kommer andre tiltak. 

- Målet er at togene skal kunne kjøre trygt og forutsigbart på Dovrebanen.