Jernbanemagasinet banner
2013

Nordlandsbanen: Mot villmarka

Raufjellfossen bru fører Nordlandsbanen over Ranelva – og over E6 i Dunderlandsdalen. På begge sider av elveløpet strekker villmarka seg kilo­metervis i alle retninger.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Raufjellfossen har navnet etter fjellet som ligger nord og vest for fossen. Raudfjellet inneholder jernoksidet hematitt som i tidligere tider ble brukt til å lage rødmaling. Hematitt blir også kalt naturlig jernmalm. Gjennom selskapet Dunderdalen Iron Ore Company ble det startet gruvedrift på malmen i 1902. I dag blir det fortsatt drevet utvinning av malmen ved Rana Gruber ved Ørtfjell, litt lenger ned i dalen for Raufjellfossen. Raufjellfossen jernbanebru sto ferdig like etter krigen. I dette området, mest kjent som Hjartåsen, lå det under krigen en stor krigsfangeleir. De fleste fangene kom fra Russland og bygde vei og jernbane med livet som innsats.
  Av severdigheter ikke langt fra Raufjellfossen er kanskje de mange og enorme grottene de mest spektaktulære. Når lakse­trappa i Reinforsen blir åpnet, vil laksen kunne gå helt opp hit til Raufjellfossen.