Jernbanemagasinet banner
2013

Lønnsomt nettbrett

CargoNet tjente inn investeringen på få dager da selskapet kjøpte nettbrett til 233 lokførere. Etter at de fikk tildelt både ordre og trafikkinformasjon digitalt, ble lokførerens ryggsekk plutselig lett! Til våren er alt papir erstattet med internett.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Thomas Hauglund er mannen bak nettbrett-løsningen som har vært i bruk blant CargoNet-førerne i 12 måneder. Thomas er assisterende lokførerleder på Nyland i Oslo. Med lokførerbakgrunn kjente han behovet for oppdatert, papirløs trafikkinformasjon og hvordan informasjonene skulle sorteres i nettbrettversjon da han gikk i gang våren 2012.

Genialt enkelt
   – Alle sirkulærer av ulik art sorteres etter toglederområder slik at brukeren raskt kan kjenne seg igjen i oppbyggingen av mappestrukturen og teknisk informasjon. Førers regelbok, svenske linjebøker og lokomotivhåndbøker ligger som egne dok­umenter i menyen, forklarer han.
  – Slik kan brukeren enkelt hente all relevant informasjon om sitt spesifikke tog samt gjeldende sikkerhetsoppdateringer fra de siste to årene og legge det ut på en side på brettet under forskjellige faner. Det gir tilgang til ruta, S-sirkulærene for strekningen samt T-sirkulærene fra samme side bare med et fingertrykk og man har mulighet til å kvittere for mottatte ordre med et tastetrykk. Et fingertrykk tilbake, så finner man strekningsbok, lokførerhåndbok og telefonliste. SMS, e-post, kart og andre nyttige «apper» gjør iPad-en genialt enkel å bruke.

Kvitterer med tastetrykk 
  I april–mai neste år ruller Jernbaneverket ut det papirløse distribusjonssystemet for kunngjøringer kalt FIDO.
  – Det passer oss utmerket, sier Hauglund.
  – Vi har utviklet en driftsløsning som sikrer at alle lokførerne i selskapet har oppdatert programvare og dokumentasjon for å kunne kjøre tog i Norge. – Fordelen er åpenbar, utdyper han.
  – Vi er ikke lenger avhengig av 50–70 hylle­centimeter med dokumentsjon som ble oppdatert etter løsark-prinsippet via faksmaskinen på lokale rutekontor, hos tog­ekspeditør eller et lokalt stasjonskontor. Snart kommer alle oppdateringer og ruteordre trådløst direkte til lesebrettet. Ruteordre skal kvitteres for, men dette er enkelt via brettet så lenge det er WiFi eller internett-dekning, og dette blir stadig bedre også langs jernbanesporet.

PAPIRLØST: Når lokførere fra mai neste år går over til nettbrett, slipper togekspeditør Petter Nikolai Hansen og kollegene å levere sirkulærer på papir.

Langt fram
Torbjørn Berger, leder av Bane Nett i Jernbaneverket, minner om at det ennå er langt frem til full WiFi- og 3G-dekning langs jernbanen:
  – Jernbaneverket samarbeider med Tele­nor, NetCom og andre kommersielle akt­ører som stadig forbedrer internettdekningen ved stasjoner og langs jernbanen. Vårt ansvar er imidlertid begrenset til å sørge for at togradiosystemet har 100 prosent dekning der det går tog.
  Jernbanen kan derfor ikke gjøre seg avhengig av nettbrettløsningen. Kunngjøringer vil fortsatt kunne distribueres til fører fra togekspeditør på betjente stasjoner, som i dag. Togekspeditøren mottar da kunngjøringen i FIDO, skriver denne ut på papir og leverer den til fører.
  Siste alternativ – om det ikke er gsm-dekning, er å bruke togradio (gsm-r) og bekrefte til togleder at meldingen er mottatt.

Fra telegraf til internett
For togekspeditører forsvinner likevel arbeidsoppgaver som har vært innarbeidet siden tidenes morgen på jernbanen. Faksmaskinen og kvitteringspermen blir historie fra mai.
  – Overgang fra dokumentdistribusjon til nettbrett blir som å gå fra telegraf til internett, kommenterer en fornøyd trafikksjef i vest, Tom Kristian Dahle.

Brett til alle førere
Nettbrettene tas gradvis i bruk av alle togselskap. Flytoget benytter allerede en nettbrett-løsning og har gode erfaringer. Foruten et fastmontert nettbrett på hver førerplass har hver av Flytogets førere et personlig brett som alltid er oppdatert slik at de kan kvittere ut kunngjøringer/ sirkulærer.
  NSB vil etter planen innføre samme løsning som CargoNet når det papirløse distribusjonssystemet innføres til våren.
Alle førere vil da kunne bruke nettbrett både til internkommunikasjon og til mottak av kunngjøringer, og de ombordansvarlige vil samtidig ta i bruk smarttelefoner i sin jobb.

FAKTA: Digital trafikkinformasjon

- I månedsskiftet april/mai 2014 innfører Jernbaneverket papirløs trafikkinformasjon for kunngjøringer (FIDO) over hele landet 

- Fra og med ruteendringen i ­desember starter en pilotdrift med FIDO på Ofotbanen 

- CargoNets og Flytogets ­førere får allerede all relevant informasjon inn på nettbrett 

- NSB skal etter planen innføre samme digitale system våren 2014