Jernbanemagasinet banner
2013

Klar til å overta terminalene

Jernbaneverket er så godt som klart til å ta over spor, lastegater og bygninger på ti konteinerterminaler landet rundt.

Foto: Hilde Lillejord
Foto: Hilde Lillejord

Først en historieleksjon: For to år siden ba NSB Samferdselsdepartementet se på om det var mulig at noen andre enn de selv kunne ta ansvaret for godsterminalene. Jernbaneverket fikk oppdraget og leverte et svar i fjor. Konklusjonen var at Jernbaneverket kunne leie «grunn og rom» og sette ut selve driften på anbud, eventuelt drifte selv.
  Den 22. mars i år kom beskjeden fra regjeringen/ departementet om at Jernbaneverket ikke skulle ta over eiendomsretten til terminalene fra Rom Eiendom og heller ikke sette ut driften. Jernbaneverket skulle drifte dette selv, gå i forhandlinger med Rom Eiendom om leie av grunn og rom og forhandle med operatørene på terminalene om overtakelse av utstyr og personell.

Standarden
  – Vår rolle er å utføre det som departementet bestemmer vi skal gjøre, sier Kjell Maudal, som er terminalsjef i Jernbaneverket. – Vi følger lojalt det vi får beskjed om med et sterkt ønske om at alle får bra rammebetingelser til slutt. Standarden for om det blir bra, er at kvaliteten og prisnivået på de tjenestene som skal leveres, opprettholdes på samme nivå eller bedre enn i dag. Nå er det opp til regjeringen å legge det videre løpet.

Status
Idet det nye Stortinget konstitueres, er status for terminalprosjektet følgende:
  – Vi har et ferdigforhandlet resultat med Rom Eiendom og med RailCombi, som er driftsselskapet til CargoNet på terminalene. Når det gjelder de andre aktørene, som Cargolink og DB Schenker, har vi av ulike grunner ikke kommet i mål, forklarer Maudal.

Nøytral part
I media har det kommet signaler både fra NHO Transport og Logistikk og fra Cargolink om at de ikke likte tanken på at Jernbaneverket selv skulle drifte terminalene. Fra DB Schenker ble det omtalt som et «statskupp i jernbanen». NHO ville også ha en slik ordning prøvd for ESA, som skal overvåke at medlemslandene følger EØS-avtalen. Der er det ingen støtte å finne for at staten ikke skal kunne drifte godsterminaler.
  – Jernbaneverket er en nøytral part. Vi har verken eierskap i transportselskapene, samlasterselskapene eller i selve godset. Hvis det besluttes at vi skal leie arealer og bygg, vil en leieavtale med Rom Eiendom sikre at vi disponerer alle sporene. Vi vil da kunne fordele disse på en nøytral måte etter fordelingsforskriften til alle parter som ønsker tilgang, forklarer Maudal.

Mål
– Hva er Jernbaneverkets primære mål når det gjelder godsterminalene?
  – Det er at de tjenester som utføres der, er effektive, har god kvalitet og til en pris som bidrar til økte godsmengder på jernbanen. Samtidig er vår oppgave å utføre det som Samferdselsdepartementet gir oss i oppdrag. Hvis det er konkurranseutsetting, setter vi i gang med det. Hvis de gir oss i oppdrag å drive terminalene i egen regi som nøytral part, skal vi naturligvis gjøre det – til det beste for næringen.

FAKTA

Godsterminaler for kontainergods:

 1. Oslo
 2. Drammen
 3. Kristiansand
 4. Stavanger
 5. Bergen
 6. Åndalsnes
 7. Trondheim
 8. Mo i Rana
 9. Bodø
 10. Fauske
 11.  Narvik

*(eid av JBV og konkurranse­utsatt til Terminaldrift AS)