Jernbanemagasinet banner
2013

Fornyer en verdenssuksess

Kombinasjonen tog-fly har gjort Oslo lufthavn til en verdenssuksess. Når fly­plassen oppgraderes og utvides for 14 milliarder kroner, blir også landets fjerde største jernbanestasjon bygd om for å ta imot flere togpassasjerer.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

  – Målet er å opprettholde den gode kollektivandelen som toget har selv om flyplassen blir enda større, sier Anette Werkland, prosjektleder for ombyggingen og utvidelsen av jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn. Mens budsjettet for terminalutbyggingen er 14 milliarder kroner, utgjør stasjonsprosjektet beskjedne 150 millioner kroner. –
  Oppgraderingen er likevel viktig. Vi må sørge for at stasjonen er dimensjonert for å kunne henge med i den eventyrlige veksten i flypassasjerer, understreker prosjektleder Anette Werkland til Jernbanemagasinet. En ikke uvesentlig nøkkel til Oslo lufthavns suksess siden åpningen i 1998 ligger nettopp i at så mange reiser til og fra flyplassen med tog.

Førsteplass
Oslo Lufthavn (OSL) hadde i 2010 den høyeste kollektivandelen blant de europeiske lufthavnene, ifølge en undersøkelse som Airports Council International (ACI) har utført. Undersøkelsen omfatter 53 europeiske lufthavner. Hele 67 prosent av flypassasjerene reiste kollektivt til og fra OSL. Til sammenligning var Zürich nest best i undersøkelsen med en kollektivandel på 59 prosent mens København kom på tredje plass med 56 prosent. Toget er det mest populære fremkomstmiddelet for reisende til og fra OSL med 47 prosent. Bussen tar vel 20 prosent av tilbringertransporten.

Passasjerboom
Sommeren 2013 har vært den travleste i lufthavnens historie. I juli måned reiste 2 219 419 passasjerer over Oslo Lufthavn, en økning på 7,1 prosent fra fjoråret. Dette er ny rekord for antall reisende på en måned. Veksten var størst på utenlandsruter hvor økningen var på 10,4 prosent. Innenrikstrafikken økte med 1,3 prosent. Ruten til London hadde størst vekst mens ruten til Trondheim var den største med 103 593 passasjerer.
  – Både for flyselskapene og for Oslo Lufthavn er det svært gledelig med slik vekst i trafikken, sier administrerende direktør Nic Nilsen, men tilføyer: – Det er krevende å håndtere et så stort trafikkvolum samtidig som flyplassen er midt inne i den største utbyggingen siden 1998. Vi er på denne bakgrunn godt fornøyd med trafikkutviklingen i sommer.

«Hus i huset»
I april i fjor startet arbeidet med å bygge om jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn.
  – Stasjonen skal integreres i terminalbygget, og det bygges et nytt tak i forbindelse med dette, forteller Anette Werkland i Jernbaneverket Utbygging.
  – De første fire månedene reiste vi et mindre og midlertidig stasjonsbygg, et slags «hus i huset» på dagens jernbanestasjon. Dette bygget blir stående i fire år til den nye jernbanestasjonen åpner våren 2017. Frem mot åpningen vil Jernbaneverket også gjøre tiltak nede på plattformen så det blir enkelt å komme seg opp til avgangshallen, og togreisende slipper kø. Jernbanestasjonen blir fortsatt liggende sentralt i det nye anlegget mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall.

Utbygging nordover
Fra før består Oslo lufthavn av utlandspiren mot øst og innlandspiren mot vest. Den nye, tredje piren vil strekke seg mot nord og håndtere både utlands- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer.
  Oslo lufthavn vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal. Terminalen vil få samme karakteristiske takform og volum som i dag. Det meste av byggearbeidene vil i liten grad være synlig for passasjerene fordi det bygges midlertidige vegger mot byggeområdet.

Kapasiteten øker
Det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall blir på 52 000 kvadratmeter. Kapasiteten i avgangshallen økes med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough-skranker, som er mer effektive og fleksible. De gir også mindre kø. Tilbygget får også et nytt bagasje­anlegg. Jernbanestasjonen blir som i dag liggende sentralt i anlegget, mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall. Det skjer ingen endringer med dobbeltsporet som går inn under taxebanene i nord og kommer ut i dagen på vestsiden av kontrolltårnet under terminalbygget.

300 meter moderne uttrykk
Den nye piren mot nord blir 300 meter lang og får et areal på 63 000 kvadratmeter. Løsningen medfører at det ikke blir større gangavstander for passasjerene når de skal til og fra flyene, da alle pirene er like lange. Gatene i den nye piren vil ha dobbelt så stor effektivitet som dagens, og skal håndtere to fly samtidig. Piren får i alt 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er brotilknyttede.
  I starten av piren blir det nye butikker og spisesteder. Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk. 

FAKTA

  • Stasjonen bygges om for om lag 150 millioner kroner og får en enda mer sentral beliggenhet mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall
  • Det blir 21 nye oppstillingsplasser for fly og nytt bagasjeanlegg
  • Stasjonen har to gjennomgående spor.
  •  Budsjett på 14 milliarder kroner, skal stå ferdig i 2017
  • Over sju millioner flypassasjerertok toget i 2012
  • Flytog hvert tiende minutt.
  • Lokaltog hver time.
  • Intercitytog hver time. Økes til to tog i timen fra ­ desember 2014
  • 324 tog i døgnet