Jernbanemagasinet banner
2013

DB støtter norsk utbyggingsstrategi

Jernbanegiganten Deutsche Bahn føler nå behov for å rydde opp i inntrykket som er skapt av selskapet i Norge. – I debatten om høyhastighetsbaner i Norge er vårt navn og vår logo brukt på en måte vi ikke kan leve med, mener Deutsche Bahn International (DBI).

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Deutsche Bahn International (DBI), som er et heleid datterselskap av Deutsche Bahn, har engasjert nordmannen Knut Olav Halvorsen til å følge med på det som skjer i Norge etter at DB har blitt en del av debatten om høyhastighetstog og høyhastighetsbaner i Norge.

– I forbindelse med oppdraget vi har utført for Norsk Bane AS, ser vi at vårt navn og vår logo har blitt brukt på en måte vi ikke står inne for, og som vi ikke har kontroll med, sier nyansatt seniorkonsulent i Deutsche Bahn International, Knut Olav Halvorsen.

Deutsche Bahn med sine 300 000 ansatte har et sterkt merkenavn også i Norge. Tyskland har bygget ut sine høyhastighetsbaner i kombinasjon med modernisering av det eksisterende jernbanenettet og slik fått et kraftig løft for rask persontrafikk i viktige transportkorridorer.

DBI har hatt et konsulentoppdrag for Norsk Bane AS og har gjennom dette oppdraget kommet med forslag til ulike høyhastighetsbaner i Norge.

Avslutter kundeforhold
– Våre eksperter ser tendenser til at Norsk Bane AS har feiltolket våre resultater, og at dette så er presentert som Deutsche Bahns konklusjoner, sier Halvorsen. – Derfor har vi nå satt inn juridisk ekspertise for å vurdere hvordan vårt navn og vår logo er brukt i forbindelse med dette, sier Halvorsen. Vi avslutter nå vårt kundeforhold til Norsk Bane, opplyser han.

– Føler Deutsche Bahn seg misbrukt?

– Det er helt klart at Deutsche Bahn (DB) og DBI ikke ønsker å være med i en debatt der vi framstilles som totalt uenige med norske myndigheter, sier Halvorsen. – Vi liker heller ikke den polemiske formen. Det er et klart brudd på vår policy, og det er derfor vi nå føler behov for å rydde opp. Det har vært en stigende uro i DB og DBI knyttet til dette etter hvert som debatten til tider har blitt temmelig opphetet, forteller han.

– Hvilken rolle har Deutsche Bahn Inter- national?

– DBI er et heleid datterselskap av DB og slik sett en integrert del av virksomheten. Den oppryddingen vi nå ønsker å gjøre i forhold til det inntrykket som er skapt av oss i Norge, skjer både på vegne av DB og på vegne av datterselskapet DBI, sier Halvorsen og fortsetter:

– De utredningene vi har gjort i Norge, er noe vi står inne for. Det er forhold knyttet til presentasjonen av dette og hvordan vi er trukket inn nærmest som «sannhetsvitner» i den senere debatten, vi nå tar avstand fra.

Intercity er et klokt grep
Etter stortingsbehandlingen i sommer har det ved flere anledninger i ulike debattartikler forekommet at Deutsche Bahns navn er brukt i sammenhenger der det framgår at vi er på kollisjonskurs med norske myndigheter og Stortingets beslutning. Dette er ikke tilfelle, understreker Halvorsen.

– Norge har valgt ikke å gå inn på en storstilt utbygging av høyhastighetsbaner mellom landsdelene nå. Det grepet som norske myndigheter nå gjør, nemlig å bygge ut intercity med hastigheter på inntil 250 km/t der det ligger til rette for dette, er faglig sett klokt og et godt grep, også etter DBIs vurderinger, sier Halvorsen.

Klare til å bidra
Deutsche Bahn ser med interesse på det som nå legges av planer og strategier for jernbanens utvikling Norge. Gjennom Nasjonal transportplan er det lagt føringer for en betydelig satsing på jernbanen, og den tyske jernbanegiganten ønsker å være med.

– DBI har 1 000 ingeniører, og gjennom DB har vi tilgang til 20 000 ingeniører til som står klare til å bidra med sin kunnskap, sier Knut Olav Halvorsen.

– DB har en strategi på å satse også utenlands, og det norske markedet er svært interessant for oss i DBI. Vi har også merket oss de ulike planprosjektene som det nå legges opp til, både når det gjelder dobbeltspor og nye baner. Også på utredningssiden signaliserer DBI at de er interesserte i å delta.

– Vi vil følge med på de kontraktsutlysningene som måtte komme framover, og ønsker selvsagt å være med i konkurransen om de ulike oppdragene, sier Halvorsen.

Norsk Bane kjenner seg ikke igjen
Daglig leder i Norsk Bane AS, Jörg Westermann, kjenner seg ikke igjen i det Deutsche Bahn uttrykker. – Vi har mottatt et brev fra Deutsche Bahns juridiske avdeling med omtrent det innholdet du her refererer til, og vi kjenner oss ikke igjen i dette, sier Westermann. – Vi forstår ikke hva DB er ute etter her, og vil nå be om eksempler på hva som er feil eller mistolket av oss. Vi har en tvist om et oppdrag vi mener DB ikke har levert slik vi har avtalt, og lurer nå på om dette er en slags reaksjon på vårt krav, sier daglig leder Jörg Westermann i Norsk Bane AS.

FAKTA

Deutsche Bahn AG (DB)

- 100 prosent eid av den tyske stat 

- Omsetning i 2012: 39.3 mrd euro eller vel 310 mrd NOK

- Overskudd før skatt i 2012: 1.548 mrd euro eller vel 12.2 mrd NOK

- 300 000 ansatte, som er organisert i tre hovedenheter:

 

DB Bahn, står for persontrafikk i Tyskland og gjennom datterselskapet DB Arriva driver persontrafikk utenlands (2,7 milliarder passasjerer per år i tog og busser)

 

DB Netze, drifter og vedlikeholder 33400 km jern­banenett , som er tre ganger så stort som det tyske autobahn-nettet. Europas største infrastrukturforvalter

 

DB Schenker, står for godstrafikk og logistikk på både jernbane, veg, sjø og luft. DB Schenker finnes på over 2000 steder i 130 land og er Europas største selskap på godstrafikk.

DB International (DBI)

 - Heleid datterselskap og fullt integrert del av DB-konsernet

- Tilbyr konsulenttjenester innenfor plan- legging, design, prosjektstyring og miljø- og kvalitetskontroll, sikkerhet- (security) og forretningsutvikling innen moderne jernbane og andre former for moderne transportsystemer 

- Kunder er offentlig forvaltning, regioner, kommuner, finansinstitusjoner og private investorer 

- Sorterer under infrastruktur- og service- divisjonen i DB-konsernet 

- 12000 ansatte og kan trekke på moderkonsernets ressurser etter behov 

- Deltar i prosjekter i over hundre land over hele verden