Jernbanemagasinet banner
2013

Ber om godsterminal

Mens de fleste kommuner betakker seg for å få en gods­terminal, er det helt annerledes i Vestby. Der vil de ha terminal, men innser at det kan ta ti år å få den på plass.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Deli Skog heter næringsparken som ligger kloss inntil Østfoldbanen. Parallelt med banen suser bilene i fire felt på E6. Det som ses fra toget eller veien, er ASKOs enorme lagerbygg. Utenfor synsvidde, bakover i åsen, reiser det ene gigantbygget etter det andre seg.

Gedigent miljøprosjekt
Vestby er allerede posisjonert for lager og logistikk. Både i Moss og Vestby er de innforstått med at det kan bli mer. Særlig hvis IKEA etablerer seg på naboeiendommen til ASKO. Vestby er i ferd med å få konkurransemessige fordeler som sted å slå seg ned for dem som skal handtere store godsmengder. Derfor er det regionalt politisk enighet om at det er dumt at godset først kjøres forbi på tog for deretter å bli kjørt tilbake med lastebil.
  – 40 prosent av alt godset som kommer inn til Alnabru, skal til Follo og Østfold. Vi har områdene, vi har den mest trafikkerte vegen, vi har det som trengs, slår ordfører John Ødbehr fast, mens ordførerkollega Tage Pettersen i Moss konkluderer resonnementet:
  – En godsterminal i Vestby vil være et gedigent miljøprosjekt for Østlandet og Norge.

Samarbeidsprosjekt
Godsterminal i Vestby er et prosjekt som både Vestby i Akershus og Mosseregionen i Østfold vil ha. Det henger sammen med at Moss Havn, for øvrig en av de største konteinerhavnene i Norge, vil lempe konteinerne rett fra båten og over på et tog til Vestby. Slik kan de frigjøre verdifullt areal til annet formål. På Vestby bygges det som aldri før. Svært mye handler om varehandel.
  – Næringsområdene i Vestby har et samlet areal på 1500 dekar der 700 dekar er utbygd eller planlagt utbygd. Ytterligere 500–700 dekar kan tilrettelegges for næringsformål. Vestby er i ferd med å bli et regionalt handelssenter innen byggevarer, klær, sko og møbler. Hvis IKEA etablerer seg i handelsområdet i Vestby, kan kombinasjonen av store varehus og nasjonale distribusjonssentra styrke grunnlaget for banetransport av gods fra utlandet. IKEA er kjent for å velge tog der det er mulig, forklarer Geir Berg i Sitma AS, som har utarbeidet en mini-konseptvalgutredning om godsterminal i Vestby.
  Utredningen er en oppfølging av Samarbeidsalliansen Osloregionens strategi for gods og logistikk som ble vedtatt i 2011. Der ble Vestby pekt ut som et lokaliseringsalternativ for en ny godsterminal som skal avlaste og supplere terminalen på Alnabru.

Endeterminal
Berg ser for seg at Vestby godsterminal til å begynne med kan bli endestasjonen for godstog nordfra (Bodø, Trondheim), fra Bergen og fra Stavanger, tre tog i døgnet. I tillegg til 1-2 tog fra Moss havn og 1–2 tog fra Malmø eller lenger sør som svinger innom Vestby for lossing og lasting før toget fortsetter til Alnabru.
  – Det kan være med på å dempe behovet for kapasitetsvekst og frigjøre arealer på Alnabru, mener Berg, og legger til:
  – Et utviklingstrekk vi ser er at mellomtransport, det vil si fra godsterminal til adressat, utgjør en relativt sett stadig større andel av de samlede transportkostnadene. Det å forlenge et tog fra Alnabru til Vestby vil derfor være rimeligere enn å foreta en mellomtransport med bil. Hvis bane og sjø innenriks i Norge eller i Skandinavia skal kunne konkurrere med lastebiltransport dør til dør, vil det ikke være rom for lange mellomtransporter i fremtiden.

FAKTA

Disse bedriftene har sitt sentral­lager i Vestby:

  • ASKO – grossist for NorgesGruppen
  • Haugen-gruppen – matvarer til storkjøkken
  • Nille
  • Oluf Lorentzen – matvarer fra hele verden
  • Eurosko
  • Plantasjen
  • Cuvecco – distributør av drikkevarer