2013

 • Fornyer en verdenssuksess

  Kombinasjonen tog-fly har gjort Oslo lufthavn til en verdenssuksess. Når fly­plassen oppgraderes og utvides for 14 milliarder kroner, blir også landets fjerde største jernbanestasjon bygd om for å ta imot flere togpassasjerer.

 • Ber om godsterminal

  Mens de fleste kommuner betakker seg for å få en gods­terminal, er det helt annerledes i Vestby. Der vil de ha terminal, men innser at det kan ta ti år å få den på plass.

 • Klar til å overta terminalene

  Jernbaneverket er så godt som klart til å ta over spor, lastegater og bygninger på ti konteinerterminaler landet rundt.

 • Våghalsane i Ørneberget

  Der berre ørnene vanlegvis torer, heng anleggsfolk i stroppar og jonglerer med minebor og sikringsboltar for å få Bergensbanen opna på rekordtid.

 • Gir tette tunneler

  Tunnelene som skal bores på Follobanen, blir ­fullstendig tette, påstår sivilingeniør Arnulf Martin Hansen. Han har 40 års erfaring med en drivemetode som nesten har gått i glemmeboka her til lands …

 • Slik skal Follobanen bygges

  Ved å velge tunnelboring blir det mulig å etablere ett stort anleggsområde på Åsland, midt mellom Oslo og Ski. I stedet for å sprenge tunnelen fra 30 ulike angrepspunkter bygges det opp en stor industrivirksomhet inne i fjellet og i et tidligere pukkverk rett ved E6.

 • Doktor i pukk

  Ingeniørgeolog Roar Nålsund har oppskriften som skal sørge for at Jernbaneverket bruker bedre pukk ved fornyelser og nybygg. I dag synes han det er for tilfeldig.

 • Jomfrutur uten forsinkelser

  GARDERMOBANEN: På Langeland sør for Jessheim står vedlikeholds­toget og Jernbaneverkets fagarbeidere og fikser en sporveksel. I nabosporet dundrer flytogene forbi i 210 km/t.

 • Et løft for passasjerene

  De som reiser på Gjøvikbanen, har fått et løfte om at dette skal være den hyggeligste måten å reise på. Mye tyder på at det stemmer.

 • DB støtter norsk utbyggingsstrategi

  Jernbanegiganten Deutsche Bahn føler nå behov for å rydde opp i inntrykket som er skapt av selskapet i Norge. – I debatten om høyhastighetsbaner i Norge er vårt navn og vår logo brukt på en måte vi ikke kan leve med, mener Deutsche Bahn International (DBI).

  ingressbilde