Jernbanemagasinet banner
2013

1/3 gjort før vinteren

Dovrebanen blir gradvis bedre. Håpet er å få unna en tredel av nødvendig arbeid etter flomskadene før vinteren. – Det meste av saktekjøringer er nå fjernet, men det er ennå et godt stykke fram, sier banesjef Tormod Urdahl.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

I slutten av oktober var Dov­re­banen stengt en hel uke for å ta et krafttak i arbeidet med utbedringer etter skadeflommen på forsommeren. Samtidig ble også banen flyttet over på den første delstrekningen av ny parsell langs Mjøsa.

Dramatisk
  – Det er jo et nokså dramatisk tiltak å stenge en av våre viktigste strekninger en hel uke, sier banesjefen. Men så er også bakgrunnen for den lange stengningen dramatisk: Etter skadeflommen fikk banen så store skader at var helt nødvendig å ta et krafttak før vinteren.
  – Vi hadde så mange punkter å utbedre at det ikke var noen vei utenom å stenge for trafikk, sier Urdahl. Om ikke vi gjorde dette nå, er jeg redd problemene ville blitt veldig store senere. Stikkrenner og rassikring er to nøkkelord for å trygge banen bedre, og en lang rekke tiltak er gjennomført på hele banestrekningen. For uten rassikring og bytte av stikkrenner er grøfting og istandsetting av sideterreng blant de omfattende tiltakene. Rensing av ballasten skal
utføres neste år.
  – Først må vi få kontroll på vannet for at rensingen skal ha en god effekt, sier Urdahl

Mye er gjort
Byggingen av ny bane og vei langs Mjøsa gjør at Jernbaneverket uansett måtte ha stengt Dovrebanen for å koble inn 1,5 kilometer nytt spor ved Langset. Der er nå banen lagt over på det som skal bli framtidig dobbeltspor. Årsaken er at den gamle traseen måtte frigjøres for å gi plass til E6.
  – Til sammen var 450 personer i sving på Dovrebanen, og vi fikk gjort mye, sier Urdahl og sikter ikke minst til det bratte Fangberget, rett nord for Brumunddal, som lenge vært et problempunkt på Dovrebanen. Stedet har vært utsatt for flomproblemer om våren og isdannelser om vinteren. Fjellskjæringen er nå utvidet, og et team fra Mesta har rensket fjellsiden. Tre til fire meter lange stag er boret inn i fjellsiden som sikring. I det samme området ble det også foretatt massebytte under sporet.
  Mens banen var stengt, ble det også lagt inn en ny bru over fylkesvegen ved Tretten stasjon. Dette var et arbeid i regi av Statens vegvesen og består av en betongkonstruksjon som ble bygget ved sporet og skjøvet inn på plass mens banen var stengt for trafikk.Mye arbeid ble altså unnagjort på en uke. To tredeler av arbeidene på Dovrebanen vil pågå langt inn i 2014.