2013

 • Dette er rapporten statsråden tar fram igjen

  For to år siden la den såkalte jernbanegruppa fram en rapport med flere forslag om hvordan norsk jernbane bør utvikles. Nå tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram rapporten og kaller den et godt utgangspunkt for å omorganisere jernbanesektoren.

 • Ny maskin åpner stikkrenner

  En ny, skinnegående spylemaskin brukes til å åpne stikkrenner på Dovrebanen. – Maskinen er helt avgjørende for oss, sier byggeleder Hans Magne Killi i Jernbaneverket.

 • Kontrollørene

   De forsker ikke. De utvikler ikke noe nytt.  Jobben er å kontrollere det andre har gjort.

 • Lønnsomt nettbrett

  CargoNet tjente inn investeringen på få dager da selskapet kjøpte nettbrett til 233 lokførere. Etter at de fikk tildelt både ordre og trafikkinformasjon digitalt, ble lokførerens ryggsekk plutselig lett! Til våren er alt papir erstattet med internett.

 • God start uten lyssignaler

  En gul pil mot blått røper at det aldrende lokaltoget på nedlagte Ise stasjon ikke er som andre tog. Innenfor dørene jobbes det hektisk med test av teknologi som vil øke sikkerheten, forbedre togreisen og revolusjonere lokførerens hverdag.

 • – Vi har bruk for alle som kan jernbane

  – Den betydelige satsingen på en mer moderne jernbane forplikter oss til å jobbe og organisere oss på nye måter, erklærer Elisabeth Enger. Hun ønsker å utvikle en organisasjon som kvitter seg med negative betegnelser som «tungrodd verk» og «unødvendig byråkrati».

 • Dette er rapporten stats­råden tar fram igjen

  For to år siden la den såkalte jernbanegruppa fram en rapport med en rekke forslag om hvordan norsk jernbane bør utvikles videre. Nå tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram igjen rapporten og betegner den som et godt utgangspunkt for å omorganisere hele jernbanesektoren.

 • Varsler nytt jernbaneregime fra 2015

  Samferdselsministeren tar sikte på å innføre et nytt jernbaneregime fra 2015 og vil blant annet opprette et investeringsselskap for jernbane. Ketil Solvik-Olsen vil tydeliggjøre ansvar og sikre en mer rasjonell framdrift av både vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter.

 • Nordlandsbanen: Mot villmarka

  Raufjellfossen bru fører Nordlandsbanen over Ranelva – og over E6 i Dunderlandsdalen. På begge sider av elveløpet strekker villmarka seg kilo­metervis i alle retninger.

 • 1/3 gjort før vinteren

  Dovrebanen blir gradvis bedre. Håpet er å få unna en tredel av nødvendig arbeid etter flomskadene før vinteren. – Det meste av saktekjøringer er nå fjernet, men det er ennå et godt stykke fram, sier banesjef Tormod Urdahl.